สุดยอดเด็กไทยคว้าแชมป์หุ่นยนต์นานาชาติ 3 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง พร้อมรางวัล Performant Award และคะแนนรวมสูงสุด จากเวที World Robot Game 2016 วันที่ 24-28 สิงหาคม 2559 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

14123373_595887570571887_1800539824_oจากการที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับสมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่ง ประเทศไทย (TRS) โดยการสนับสนุนของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น (ส.ส.ท.) นำคณะนักเรียนไปแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ ในเวที World Robot Game 2016 ณ เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย 6 ทีม ทีมละ 2 คน นักเรียนไทยสามารถคว้ารางวัล 3 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง พร้อมรางวัล Performant Award และคะแนนรวมสูงสุด โดยการแข่งขันในครั้งนี้มีประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย จีน เวียดนาม สิงคโปร์ และประเทศไทย มีจำนวนผู้เข้าแข่งขันกว่า 350 คน ดร.พิธาน พื้นทอง ที่ปรึกษาด้านระบบพัฒนาเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ผู้นำคณะข้าราชการและนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน กล่าวว่า ตามที่ สพฐ. ได้ส่งผลงานหุ่นยนต์นานาชาติของนักเรียนในสังกัด สพฐ. เข้าร่วมการแข่งขันในเวที World Robot Game 2016 ณ เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 6 ทีม 8 ประเภท(อ่านต่อ)

สพฐ.จัดประชุมนำเสนอแผนงานบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ

IMG_4367_resizeนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมการนำเสนอแผนการจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อให้การบริหารโรงเรียนขนาดเล็กมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ(ดูภาพ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมนิทรรศการและเป็นประธานเปิดงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ”เรื่องยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา ประจำปี 2559

IMG_2293พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมนิทรรศการและเป็นประธานเปิดงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ”เรื่องยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา ประจำปี 2559พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับในนามชาวจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับการการประชุมสัมมนาทางวิชาการในครั้งนี้จัดเพื่อสร้างศักยภาพผู้บริหาร ให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสังคม และนำเสนอนวัตกรรมผลงานของผูบริหารมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้(อ่านต่อ)

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ รองเลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานพิธีมอบโล่ฯในงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการฯ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

IMG_2124_resizeนายสุเทพ  ชิตยวงษ์ รองเลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการในงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ”เรื่องยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา ประจำปี 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่(อ่านต่อ)

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ รองเลขาธิการ กพฐ.รับมอบโลชั่นทากันยุง ณ ห้องประชุม สพฐ.1 อาคาร สพฐ.4ชั้น2

IMG_1856_resizeนายสุเทพ ชิตยวงษ์ รองเลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานในพิธีรับมอบโลชั่นทากันยุง ก.ย.15 โดยมีนายทศพล  ธวัชเกียรติศักดิ์ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ บริษัทแมสมาร์เกตติ้ง จำกัด เป็นตัวแทนจากบริษัทแมสมาร์เกตติ้งเป็นผู้มอบจำนวน 100,000ซอง(หนึ่งแสนซอง)คิดเป็นมูลค่าเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000บาท(ห้าแสนบาทถ้วน) มอบให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ที่มีพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้ออกให้ทั่วถึง(ดูภาพกิจกรรม)

คลิปการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ

คลิปการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ โดย เลขานุการ รมว.ศธ. ทางสถานี ETV วันที่ 17 ส.ค. 59 เวลา 9.00-12.00 น. : สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ผลิตรายการ

ศูนย็รวมข่าวสารและความเคลื่อนไหวการศึกษา

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.