14 ตุลาคม 2563 นางสาวบัณพร คำโสภา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสรรพวิทยา จังหวัดตาก ซึ่งได้ทำความดีช่วยทำคลอดหญิงชาวกะเหรี่ยง เข้ารับประกาศเกียรติคุณจาก นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรับโล่เกียรติคุณพร้อมทุนการศึกษาจาก นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ กระทรวงศึกษาธิการ

คลิปการนำเสนอการบริหารจัดการการเปิดเรียนของสถาศึกษาในสถานการณ์โควิด 19

คลิปการนำเสนอการบริหารจัดการการเปิดเรียนของสถาศึกษาในสถานการณ์โควิด 19 ในการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่ 6 /2563 ณห้องประชุมสพฐ 1 อาคาร สพฐ .4 ชั้น

คลิปประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแถลงข่าวหลังการประชุม

คลิปนายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแถลงข่าวหลังการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุมสพฐ 1 อาคาร สพฐ .4 ชั้น

คลิปบรรยากาศเลขาธิการ กพฐ.ร่วมกิจกรรม workshop”roadmap การศึกษายกกำลังสอง”

ลขาธิการ กพฐ.ร่วมกิจกรรม workshop”roadmap การศึกษายกกำลังสอง”
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.นายอํานาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกิจกรรม workshop road map การศึกษายกกำลัง สอง ณ หอประชุมคุรุสภากระทรวงศึกษาธิการ โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจเช่นการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ การเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ตามบริบทและเพิ่มความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติ สื่อการเรียนรู้เพื่อยกระดับประสบการณ์ผ่านสื่อผสมผสานสู่ห้องเรียน พัฒนาต้นแบบการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อตอบโจทย์เส้นทางความสำเร็จของชีวิต เพิ่มโอกาสให้คนเก่งเป็นครูควบคู่กับการพัฒนาครูให้เก่งเป็นต้น

สพฐ .ตรวจเยี่ยมสนามสอบเข้า ม .1ของโรงเรียนโยธินบูรณะและโรงเรียนเทพศิรินทร์

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2563 ท่านสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.)ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และคณะ ลงพื้นที่ติดตาม​กิจกรรมการสอบเข้า แข่งขันคัดเลือกเข้าเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมี ผอ. ณรงค์ คงสมปราชญ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะและนายสุพจน์ หล้าธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ คณะผู้บริหาร ครู ให้การต้อนรับ ณ สนามสอบโรงเรียนโยธินบูรณะ และสนามสอบโรงเรียนเทพศิรินทร์

กิจกรรมการศึกษา