นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ.มอบโล่รางวัลและบรรยายพิเศษพร้อมทั้งเป็นประธานในพิธีปิดงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ณ โรงแรมลายทอง จังหวัด อ่านเพิ่มเติม

สพฐ.ร่าวมกับมูลนิธิไทยรัฐจัดอบรมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ และโรงเรียนเครือข่าย ประจำปี ๒๕๖๐ ภายใต้หัวข้อ “ไทยรัฐวิทยา ๔.๐”

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมูลนิธิไทยรัฐจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ และโรงเรียนเครื่อข่าย ประจำปี 2560ภายใต้หัวข้อ”ไทยรัฐวิทยา 4.0″ระหว่างวันที่19-21กรกฎาคม2560 ณ โรงแรมลายทอง จังหวัด อ่านเพิ่มเติม สพฐ.ร่าวมกับมูลนิธิไทยรัฐจัดอบรมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ และโรงเรียนเครือข่าย ประจำปี ๒๕๖๐ ภายใต้หัวข้อ “ไทยรัฐวิทยา ๔.๐”

ศธ. จับมือภาครัฐ/เอกชน เดินหน้า “ปฏิรูปการศึกษา แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ร่วมคิด ร่วมทำ ขจัดวิกฤตโรงเรียน ICU”

(วันที่ 5 กรกฎาคม 2560) นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการ “ปฏิรูปการศึกษา แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ร่วมคิด ร่วมทำ ขจัดวิกฤตโรงเรียน ICU” พร้อมด้วยผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ร่วมโครงการ ข้าราชการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ณ สนามหน้าคุรุสภา อ่านเพิ่มเติม ศธ. จับมือภาครัฐ/เอกชน เดินหน้า “ปฏิรูปการศึกษา แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ร่วมคิด ร่วมทำ ขจัดวิกฤตโรงเรียน ICU”

เลขาธิการ กพฐ.ขอบคุณมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะที่มูลนิธิฯ

นายการุณ สกุลประดิษฐ์เลขาธิการ กพฐ.ขอบคุณมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะที่มูลนิธิฯได้ให้การสนับสนุนการศึกษาด้วยดีตลอดมาพร้อมทั้งปรึกษาแนวทางการร่วมมือในการสนับสนุนการศึกษา โดยมี นายอิโตมิ วะตะนะเบะ กรรมการและรองเหรัญญิก นายสุชาติ นาคเสวก กรรมการ เลขาธิการและรองเหรัญญิกและนายสุรเดช เธียไพรัตน์ กรรมการ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานใหญ่อายิโนะโมะโต๊ะ

กิจกรรมการศึกษา