เลขาธิการ กพฐ.ลงนามข้อตกลงในการปฎิบัติหน้าที่กับ ผอ.เขตฯที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ณ ห้อง มล.ปิ่นมาลากุล กระทรวงศึกษาธิการ

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานลงนามข้อตกลงในการปฎิบัติหน้าที่(Performance Agreement)กับ ผอ.เขตฯที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่โดยมีนายณรงค์ แผ้วพลสงรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนางสาวอุษณีย์ธโนศวรรย์ อ่านเพิ่มเติม เลขาธิการ กพฐ.ลงนามข้อตกลงในการปฎิบัติหน้าที่กับ ผอ.เขตฯที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ณ ห้อง มล.ปิ่นมาลากุล กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements

ผู้แทนบอร์ดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน…พร้อมด้วยผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน….ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนห่างไกลในจังหวัดแม่ฮ่องสอน..สายที่ 3

เลขาธิการกพฐ.ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนสังวาลย์วิทยาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เช้าของวันที่ 8ธันวาคม2560นายบุญรักษ์ยอดเพชรเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เดินทางมายังโรงเรียนสังวาลย์วิทยาจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อร่วมประชุมกับบอร์ดกพฐ.เพื่อสรุปข้อมูลจากการที่บอร์ดกพฐ.ได้เดินทางตรวจ อ่านเพิ่มเติม เลขาธิการกพฐ.ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนสังวาลย์วิทยาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สพฐ. จัดคาราวานรินน้ำใจช่วยภัยหนาว บรรเทาความเดือนร้อน ครู นักเรียน ณ บริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ

วันที่ 4 ธันวาคม 2560 นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานในพิธีปล่อยคาราวานโครงการรินน้ำใจช่วยภัยหนาว สพฐ. เพื่อมอบผ้าห่มกันหนาว เสื้อกันหนาว อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษา ให้แก่ นักเรียนและโรงเรียนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารของ สพฐ. ร่วมปล่อยคาราวานโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ อ่านเพิ่มเติม สพฐ. จัดคาราวานรินน้ำใจช่วยภัยหนาว บรรเทาความเดือนร้อน ครู นักเรียน ณ บริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบเพื่อนครูโรงเรียนสบเมยวิทยาคม อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 19.10 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบเพื่อนครูโรงเรียนสบเมยวิทยาคม อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน(อ่านต่อ)

Supaporn Yosboonruang ภาพข่าว

กิจกรรมการศึกษา