สพฐ.จัดงาน”คืนว้นที่ผันผ่าน ชีวิตและการงานการศึกษา”

796726นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการให้กับผู้บริหารส่วนกลาง ผอ.เขตฯและรองผอ.เขตฯภายใต้หัวข้อ”คืนว้นที่ผันผ่าน ชีวิตและการงานการศึกษา”พร้อมมอบโลห์ฯ ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต(อ่านต่อ)

เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมและมอบนโยบายใ­นการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการสอบการ­แข่งขันครูผู้ช่วยครั้งที่2 ณ ห้องราชาบอลรูม โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ

คลิปนายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมและมอบนโยบายในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการสอบการแข่งขันครูผู้ช่วยครั้งที่2 ณ ห้องราชาบอลรูม โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ

กิจกรรมการศึกษา