น้องทามหนูน้อยหัวใจนักสู้รับมอบจักรยานพระราชทาน

797268เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2258 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต รองหัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ฯ เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญจักรยานพระราชทาน ไปมอบให้เด็กชายวรรธนะ คำอินทร์ (น้องทาม) ณ บ้านเลขที่ 200/5 หมู่ 3 ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก(อ่านต่อ)

รมช.ศธ.พร้อมด้วยเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ จ.หนองคาย เปิดโครงการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนสู่ประชาคมอาเชียน

797417พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.)ได้เดินทางเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนสู่ประชาคมอาเชียน ณ โรงแรมแม่โขงรอยัล จังหวัดหนองคาย(อ่านต่อ)

สพฐ.จัดงาน”คืนว้นที่ผันผ่าน ชีวิตและการงานการศึกษา”

796726นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการให้กับผู้บริหารส่วนกลาง ผอ.เขตฯและรองผอ.เขตฯภายใต้หัวข้อ”คืนว้นที่ผันผ่าน ชีวิตและการงานการศึกษา”พร้อมมอบโลห์ฯ ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต(อ่านต่อ)

เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมและมอบนโยบายใ­นการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการสอบการ­แข่งขันครูผู้ช่วยครั้งที่2 ณ ห้องราชาบอลรูม โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ

คลิปนายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมและมอบนโยบายในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการสอบการแข่งขันครูผู้ช่วยครั้งที่2 ณ ห้องราชาบอลรูม โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ

กิจกรรมการศึกษา