ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนนำคณะ ครู และคณะนักเรียนนักศึกษาเข้าพบนายกรัฐมนตรี

11224403_879075428855382_42759516424482546_oนายเอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยผู้บริหารธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) หน่วยงานภาคีเครือข่ายครู และคณะนักเรียนนักศึกษาที่ชนะเลิศการประกวดในโครงการธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 44 ประจำปี 2558 เข้าพบ พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยการประกวดตามโครงการนี้ ได้แก่ กิจกรรมการแข่งขันอ่านฟังเสียง และประกวดมารยาทไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดี ๆในการส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้นักเรียน นักศึกษาได้เป็นอย่างดี(ดูภาพ)

รมว ศธ เปิดโครงการผู้นำการนิเทศการจัดกิจกรรม

คลิปพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการ”Smart Trainer ผู้นำการนิเทศการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ณ ห้องประชุมเรสซิเดนซ์ โรงแรมริเวอร์ไซค์ กรุงเทพมหานคร

รมว.ศธ.เป็นประธานเปิดงานโครงการSmart Trainer ผู้นำการนิเทศการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ณ ห้องประชุมเรสซิเดนซ์ โรงแรมริเวอร์ไซค์ กรุงเทพมหานคร

12034430_878335728929352_8763562131999610760_oพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการ”Smart Trainer ผู้นำการนิเทศการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ณ ห้องประชุมเรสซิเดนซ์ โรงแรมริเวอร์ไซค์  กรุงเทพมหานคร โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ.เป็นผู้กล่าวรายงาน สำหรับโครงการ”Smart Trainer ผู้นำการนิเทศการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการนิเทศการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษษ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต จำนวนทั้งสิ้น 900คน โดยแบ่งการอบรมเป็น 2รุ่น (ดูภาพกิจกรรม)

 

สพฐ.จัดพิธีรับส่งหน้าที่ราชการของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมแสดงความยินดีต้อนรับเลขาธิการ กพฐ.คนใหม่

IMG_8819_resizeสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทำพิธีรับส่งหน้าที่ราชการของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่าง ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ รองเลขาธฺการ กพฐ.ในฐานะผู้ส่งมอบและ ท่านการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ.ในฐานะผู้รับมอบ สำหรับการรับส่งในหน้าที่ราชการเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ.2524 จากนั้นได้มีการแสดงความยินดีกับท่านการุณ สกุลประดิษฐ์ ที่ได้รับตำแหน่ง เลขาธิการ กพฐ.คนใหม่ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร สพฐ.4 ชั้น2 กระทรวงศึกษาธิการ (ดูภาพทั้งหมด)

สพฐ.จัดพิธีรับส่งงานในหน้าที่ราชการ

IMG_8147ดร. กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา ทำพิธีรับส่งงานในหน้าที่ราชการของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้รับมอบ โดยเอกสารประกอบด้วย 1. การรับส่งทรัพย์สินราชการ 2. หนังสือราชการที่ค้างจัดและการงานที่ค้างอยู่ และ 3. รายนามบุคคล ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมอาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 ดูภาพ

ทิพวรรณ ข่าว

กิจกรรมการศึกษา