สพฐ. ลงนามบันทึกการประชุมร่วมกัน (Minutes of Meeting) ด้านการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

763325สพฐ. ลงนามบันทึกการประชุมร่วมกัน (Minutes of Meeting) ด้านการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค(อ่านต่อ)

สพฐ. แถลงข่าวการป้องกันโรคเมอร์ส ในสถานศึกษา

763062นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงข่าวการป้องกันโรคเมอร์ส ในสถานศึกษา โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้วางมาตรการเข้มงวดเรื่องการควบคุมการระบาดของโรคในโรงเรียน เพื่อความไม่ประมาทจึงขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ(สศศ.) ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบและขอให้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโดยไม่ตื่นตระหนก อีกทั้งเน้นย้ำในการให้ความรู้กับนักเรียนรวมทั้งผู้ปกครองในการป้องกันโรคดังกล่าว โดยสามารถสอบถามรายละเอียดและค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 1422 สายด่วนกรมควบคุมโรค หรือเว็บไซต์ สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข http://beid.ddc.moph.go.th

สพป.ยะลา เขต ๑ จัดโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน

762915เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายนที่ผ่านมา นายเอกรัฐ สมจิต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ พร้อมด้วยนางสุชาดา ดวงแก้ว ศึกษานิเทศก์ นางสุกันยา บำรุงหนูไหม นางศุภมาศ อาลี นางรอยย๊ะ สะยะมิง นางอุบลรัตน์ กิมาคม นักวิชาการศึกษา นางพัชรียา ปรีดางกูร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และนางกุลธิดา จรัสเกื้อกูลพงศ์ นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนพร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือครอบครัว เด็กชายนิฮายากี กาเซะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านกรงปินัง(อ่านต่อ)

โครงการผูกมิตรไมตรียุวทูตความดี กรุงเทพฯ – แม่ฮ่องสอน

762759นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้แทนร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ “เหย้า-เยือนเพื่อพลังแผ่นดิน ปี 2557”(อ่านต่อ)

เลขาธิการ กพฐ.ร่วมงานครบรอบ 65ปี หนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวัน

763033ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ.ร่วมงานครบรอบ 65ปี หนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวันพร้อมทั้งเป็นวิทยากรกิตติมศักดิ์ในการสัมมนาพิเศษห้วข้อเรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการเกษตร ศิลปวัฒนธรรม และการศึกษา ณ ห้องบอลรูม ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ(อ่านต่อ)

การอบรมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง (BBL)

762814พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการอบรมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง (BBL) ตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ ใน 1 ปี เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(อ่านต่อ)

762291นายประเทิอง เจตกสิกรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 พร้อมด้วย นางสิริภัค บุญอาจ นักวิชาการการเงินฯ มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนโรงเรีียนบ้านโป่งเก้ง เหตุจากบ้านประสบวาตภัย(อ่านต่อ)

กิจกรรมการศึกษา