สพป.ระยอง เขต 1 นำเด็กเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม

76225118 มิถุนายน 2558 สถานศึกษาสังกัด สพป.ระยอง เขต 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองระกำ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 9 นักเรียนระดับชั้น ป.4 – ป.6 จำนวน 147 คน จาก 3 โรงเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมตามโครงการคุณธรรมนำชีวิต(อ่านต่อ)

สพม.20 จัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่น ที่ 2

762065สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนราชินูทิศ 2 จังหวัดอุดรธานี(อ่านต่อ)

ศนท.สพฐ.ขอเชิญชมรายการเสียงแห่งอนาคต ตอน “ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี”

760598จารุภา สังขารมย์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.ขอเชิญชมรายการเสียงแห่งอนาคต ตอน “ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี” โดยมีนางสาววีรินท์ นาคะวรังค์ เป็นพิธีกร ซึ่งจะออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2558 เวลา 09.30 – 10.00 น. บันทึกเทปโทรทัศน์ ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร.(อ่านต่อ)
ภาพ/ข่าว บรรจง ตั้งคำ

นักเรียนไทยคว้าเหรียญ จากการแสดงและประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ นานาชาติ ที่ประเทศมาเลเซีย

749663สิ่งประดิษฐ์ นร.ไทยคว้า 1 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง และรางวัลพิเศษ 4 รางวัล จากการแสดงและประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ นานาชาติ ที่ประเทศมาเลเซีย (อ่านต่อ)

เลขาธิการ กพฐ.ร่วมเสวนา”แนวทางความร่วมมือฯและเปิดงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม ประจำปี 2558

755015ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ร่วมในงานพิธีเปิดงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม ประจำปี 2558 และร่วมเสวนาในหัวข้อ”แนวทางความร่วมมือการสนับสนุนการสอนพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา” ณ อาคารหอประชุม มวก.48 พรรษา มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(อ่านต่อ)

กิจกรรมที่หน้าสนใจ