รมว.ศธ.บันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย

1พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย ตอน”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
ณ ห้องส่งสถานีโทรทัศฯ์สีกองทัพบกช่อง7 โดยมีประเด็นที่หน้าสนใจดังนี้ 1.จุดเน้นและแนวทางในการขับเคลื่อนด้านการศึกษา 2.นโยบาย”การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”4.การจัดกิจกรรม 4H 5.โครงการการอบรมครู สำหรับการบันทึกเทปจะนำได้ไปออกอากาศในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2556 เวลา 18.00 น. หลังการเคารพธงชาติ โดยจะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่องทุกระบบ(ดูภาพ)

Advertisements

แถลงข่าวผลการดำเนินงานลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาฯ

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. เป็นประธานแถลงผลการดำเนินงานลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพื่อความเป็นธรรมในสังคม ระยะที่ 1 (เดือน กรกฎาคม – เดือนตุลาคม 2558 ) ตามกลยุทธิ์การดำเนินงานที่ได้ก่อเกิดเป็นรูปธรรมในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

สพฐ.จัดแถลงผลการดำเนินงานลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพื่อความเป็นธรรมในสังคม

IMG_0373พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. เป็นประธานแถลงผลการดำเนินงานลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพื่อความเป็นธรรมในสังคม ระยะที่ 1 (เดือน กรกฎาคม – เดือนตุลาคม 2558 ) ตามกลยุทธิ์การดำเนินงานที่ได้ก่อเกิดเป็นรูปธรรมในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (อ่านต่อ)

สพฐ. เดินหน้าขับเคลื่อน โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

10930881_473296689497643_4213549660961410496_nพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) พร้อมด้วย ดร.พโยม ชินวงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. นายนพพร มากคงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ แถลงผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อม “โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้” ณ โรงแรมนูโว ซิตี้ บางลำพู กทม.(

“>อ่านต่อ)

คลิปการประชุมการจัดกิจกรรมตามนโยบาย”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อง

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ..เป็นประธานการประชุมการจัดกิจกรรมตามนโยบาย”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อง

สพฐ.จัดประชุมการจัดกิจกรรมตามนโยบาย”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ

IMG_0215นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ..เป็นประธานการประชุมการจัดกิจกรรมตามนโยบาย”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อง
โดยกำหนดแนวทางเบื้องต้นของของกิจกรรม”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”โดยให้ลดเวลาเรียนภาควิชาการให้ลดลง แต่ต้องไม่กระทบเนื้อหาหลักที่เด็กๆควรเรียนรู้ ซึ่งมีแนวทางการกำหนดกิจกรรม โดยให้สถานศึกษาพิจารณาเลือกแนวทาง การกำหนดกิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบทและศักยภาพของสถานศึกษา ดังนี้ 1.โรงเรียนจัดกิจกรรมหลากหลายให้นักเรียนเลือกตามความถนัดความสนใจ รายบุคคลหรือกลุ่ม 2.โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนรายบุคคลหรือรายกลุ่มเสนอกิจกรรม ซึ่งมีครูเป็นที่ปรึกษาพิจารณาดูแลช่วยเหลือ 3.โรงเรียนที่จัดการศึกษาหลายระดับใช้แนวทางที่1ร่วมกับแนวทางที่2 ที่สอดคล้องกับสภาพและบริบทของโรงเรียน และชุมชน การประชุมจัดขึ้น สำหรับกิจกรรมต่างๆที่นักเรียนหรือสถานศึกษาสนใจนั้นจะมีหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมมาให้การสนับสนุน การประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุม5 ชั้น1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษา (คลิกดูภาพ)

ภาพบรรยากาศการประชุมเตรียมความพร้อมฯ

ภาพบรรยากาศการประชุมเตรียมความพร้อมจัดงา­นแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ”ระดับประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ.2558 International Mathematics and Science Olympiad for Primary School 2015(IMSO 2015)

กิจกรรมการศึกษา