สพป.ภูเก็ตจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

763723 (1)สพป.ภูเก็ตจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(อ่านต่อ)

สพป.ระยอง เขต 2 เยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด

763714นายธงชัย มั่นคง ผอ.สพป.รย 2 พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ เยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ การทำสบู่น้ำหมักลูกหว้า ณ โรงเรียนบ้านมาบช้างนอน ตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง จัดกิจกรรมสื่อการสอนพร้อมการบูรณาการ BBL และการบูรณาการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และมีการเข้าสู่ระบบ AAR หลังการ จัดการเรียนรู้เพื่อเติมเต็มกระบวนการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน โดยมีนายเชาวลิต จินดารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำใสรักษาการแทนตำแหน่งที่ว่าง โรงเรียนบ้านมาบช้างนอนพร้อมครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรม(อ่านต่อ)

เลขาธิการ กพฐ.เปิดงานการประชุมสัมมนาโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ณ โรงแรมทองธาราริเวอร์วิว กรุงเทพมหานคร

763673ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมอบโล่เกียรติยศ สำหรับโรงเรียนต้นแบบลูกเสือได้คัดเลือกบุคลากรจากโรงเรียนทุกเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งผู้บริหาร ครู และนักเรียน ที่ทุมเท เสียสละและพัฒนาให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนต้นแบบ การประชุมสัมมนาโรงเรียนต้นแบบลูกเสือมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น161คน การประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน2558 ณ โรงแรมทองธาราริเวอร์วิว กรุงเทพมหานคร(อ่านต่อ)

ยะลา 2 มอบข้าวสาร อาหารกลางวันเพื่อน้องชายแดนใต้

762928สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 จัดกิจกรรมมอบข้าวสารเพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ด้วยความอนุเคราะห์จากคุณศกสิริ วัฒนโสภณวงษ์ และญาติธรรม ร่วมกันบริจาคข้าวสารจำนวน 300 กว่ากระสอบ เพื่อมอบให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 จำนวน 68 โรงเรียน(อ่านต่อ)

สพป.ชย.1 ประชุมประธานศูนย์ฯ ตามโครงการสร้างบ้าน 89 หลัง ” คืนความสุขสู่ลูก สพฐ. “

763130ในวันที่ 22 มิถุนายน 2558 นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานการประชุมประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเพื่อหาวิธีการระดมทุนและทรัพยากรและกำหนดแนวทางการคัดเลือกนักเรียน ตามโครงการสร้างบ้าน 89 หลัง ” คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ.ห้องประชุม ICT สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และในโอกาสเดียวกันนี้ได้เป็นตัวแทนบุคลากรในสังกัด มอบเงินบริจาคช่วยเหลือเด็กชายอภิเชษฐ์ ชานนท์วงศ์ นักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง ที่บ้านประสบอัคคีภัยเสียหายทั้งหลัง เป็นเงินจำนวน 20,026 บาท ด้วย(อ่านต่อ)

สพฐ. ลงนามบันทึกการประชุมร่วมกัน (Minutes of Meeting) ด้านการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

763325สพฐ. ลงนามบันทึกการประชุมร่วมกัน (Minutes of Meeting) ด้านการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค(อ่านต่อ)

สพฐ. แถลงข่าวการป้องกันโรคเมอร์ส ในสถานศึกษา

763062นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงข่าวการป้องกันโรคเมอร์ส ในสถานศึกษา โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้วางมาตรการเข้มงวดเรื่องการควบคุมการระบาดของโรคในโรงเรียน เพื่อความไม่ประมาทจึงขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ(สศศ.) ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบและขอให้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโดยไม่ตื่นตระหนก อีกทั้งเน้นย้ำในการให้ความรู้กับนักเรียนรวมทั้งผู้ปกครองในการป้องกันโรคดังกล่าว โดยสามารถสอบถามรายละเอียดและค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 1422 สายด่วนกรมควบคุมโรค หรือเว็บไซต์ สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข http://beid.ddc.moph.go.th

กิจกรรมที่หน้าสนใจ