เลขาธิการ กพฐ.ร่วมงานครบรอบ 65ปี หนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวัน

763033ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ.ร่วมงานครบรอบ 65ปี หนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวันพร้อมทั้งเป็นวิทยากรกิตติมศักดิ์ในการสัมมนาพิเศษห้วข้อเรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการเกษตร ศิลปวัฒนธรรม และการศึกษา ณ ห้องบอลรูม ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ(อ่านต่อ)

การอบรมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง (BBL)

762814พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการอบรมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง (BBL) ตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ ใน 1 ปี เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(อ่านต่อ)

762291นายประเทิอง เจตกสิกรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 พร้อมด้วย นางสิริภัค บุญอาจ นักวิชาการการเงินฯ มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนโรงเรีียนบ้านโป่งเก้ง เหตุจากบ้านประสบวาตภัย(อ่านต่อ)

สพป.บึงกาฬ ลงพื้นที่ดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองยาว ประสบเหตุไฟไหม้บ้าน ๒ หลัง

762411นายประหยัด คามตะศิลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ พร้อมด้วยคณะบุคลากรในสังกัด ได้รับมอบหมายจาก ดร.ธีรพงษ์ สารแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ให้เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองยาว อำเภอเมืองบึงกาฬ เพื่อมอบเงินและสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้แก่นักเรียนที่ประสบอัคคีภัย ๒ หลัง ได้แก่ ครอบครัวของเด็กหญิงกชกร และเด็กหญิงอารยา บุญมีบุตร และครอบครัวของ เด็กหญิงมนัสนันท์ และเด็กชายณฐพงษ์ เหล่าโดน ซึ่งเหตุการณ์นี้ส่งผลให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก(อ่านต่อ)

นักเรียนในระดับประถมศึกษาและระดับขยายโอกาสทางการศึกษา สพป.พังงา กว่า 80 คน เข้าร่วมแข่งขันสมรรถนะความสามารถทักษะด้านภาษาไทย

761785นักเรียนในระดับประถมศึกษาและระดับขยายโอกาสทางการศึกษา สพป.พังงา กล่าว 80 คน เข้าร่วมแข่งขันสมรรถนะความสามารถทักษะด้านภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อคัดเลือกผลงานของนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเข้าแข่งขันระดับประเทศ(อ่านต่อ)

สพป.ระยอง เขต 1 นำเด็กเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม

76225118 มิถุนายน 2558 สถานศึกษาสังกัด สพป.ระยอง เขต 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองระกำ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 9 นักเรียนระดับชั้น ป.4 – ป.6 จำนวน 147 คน จาก 3 โรงเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมตามโครงการคุณธรรมนำชีวิต(อ่านต่อ)

สพม.20 จัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่น ที่ 2

762065สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนราชินูทิศ 2 จังหวัดอุดรธานี(อ่านต่อ)

กิจกรรมที่หน้าสนใจ