การประชุมอบรม เรื่อง “พระมหากษัตริย์กับการพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี”

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมอบรม เรื่อง “พระมหากษัตริย์กับการพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยมีดร. ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม และนายปรารพ เหล่าวานิช เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และนายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนาเข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพฯ คลิกอ่านต่อ

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

IMG_1662พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินกฐินพระราชทาน ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำมาถวายพระสงค์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานณ วัดพิกุลทองพระอารามหลวง ตำบลพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี โดยมียอดเงินที่ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมเสด็จพระราชกุศลมียอดเงินทั้งสิ้น 4543309 บาท

ภาพกิจกรรมฉลองผ้าพระกฐิน  ภาพกิจกรรมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

รองเลขาธิการ กพฐ.ประชุมหารือกับผู้แทน International Education Services

IMG_1215นายสุเทพ ชิตยวงษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมหารือกับ Mr.Darryl Carter ผู้แทนจาก International Education Services,Department forEducation and Child Development,South Australia โดยมีข้อหารือดังนี้คือ1.การขยายความร่วมมือในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและนักเรียนโดยจะได้มีการแลกเปลี่ยน ผู้บริหาร ครูและนักเรียนจากทั้งสองประเทศเพื่อเดินทางแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ การเรียนการสอน ภาษา วัฒนธรรมและการสร้างเครื่อข่ายโดยการใช้อินเตอร์เน็ต 2.การเทียบโอนหน่วยการเรียนรู้ เพื่อนำไปใช้กับห้องเรียนพิเศษโครงการ การประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุม สพฐ.5
ชั้น9(ดูภาพ)

พิธีเปิดการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

พิธีเปิดการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2558 International Mathematics and Science Olympiad for Primary School 2015 (IMSO 2015)
ขอขอบคุณทีมจัดการแข่งขัน

คลิปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”ของโรงเรียนอนุบาลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนอนุบาลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

รมว.ศธ.ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

IMG_1083พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนอนุบาลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและมอบแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้(อ่านต่อ)

เลขาธิการ กพฐ. พบ ผอ.เขต ทั่วประเทศมอบนโยบายการดำเนินงาน

IMG_0731นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 6/2558 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กทม.(อ่านต่อ)

กิจกรรมการศึกษา