สพฐ.จัดประชุมการจัดกิจกรรมตามนโยบาย”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ

IMG_0215นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ..เป็นประธานการประชุมการจัดกิจกรรมตามนโยบาย”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อง
โดยกำหนดแนวทางเบื้องต้นของของกิจกรรม”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”โดยให้ลดเวลาเรียนภาควิชาการให้ลดลง แต่ต้องไม่กระทบเนื้อหาหลักที่เด็กๆควรเรียนรู้ ซึ่งมีแนวทางการกำหนดกิจกรรม โดยให้สถานศึกษาพิจารณาเลือกแนวทาง การกำหนดกิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบทและศักยภาพของสถานศึกษา ดังนี้ 1.โรงเรียนจัดกิจกรรมหลากหลายให้นักเรียนเลือกตามความถนัดความสนใจ รายบุคคลหรือกลุ่ม 2.โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนรายบุคคลหรือรายกลุ่มเสนอกิจกรรม ซึ่งมีครูเป็นที่ปรึกษาพิจารณาดูแลช่วยเหลือ 3.โรงเรียนที่จัดการศึกษาหลายระดับใช้แนวทางที่1ร่วมกับแนวทางที่2 ที่สอดคล้องกับสภาพและบริบทของโรงเรียน และชุมชน การประชุมจัดขึ้น สำหรับกิจกรรมต่างๆที่นักเรียนหรือสถานศึกษาสนใจนั้นจะมีหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมมาให้การสนับสนุน การประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุม5 ชั้น1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษา (คลิกดูภาพ)

Advertisements

ภาพบรรยากาศการประชุมเตรียมความพร้อมฯ

ภาพบรรยากาศการประชุมเตรียมความพร้อมจัดงา­นแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ”ระดับประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ.2558 International Mathematics and Science Olympiad for Primary School 2015(IMSO 2015)

เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน IMSO 2015

12045526_885153568247568_8293301400094116297_oนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ..เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน”การแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ”ระดับประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ.2558 International Mathematics and Science Olympiad for Primary School 2015(IMSO 2015)ซึ่งจะจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2558 ณ จังหวัดปทุมธานี โดยจะมีนักเรียนจาก 20ประเทศทั่วโลก เข้าร่วมการแข่งขันโดยแบ่งเป็นการแข่งขันวิทยาศาสตร์ จำนวน 188 คน แข่งขันคณิตศาสตร์ 213คน การประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมดุสิตา โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต(ดูภาพกิจกรรม)

ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ฯ ร่วมงาน ศิลปหัตถกรรมเยาวชนไทย ปี 2558 (Amarin Discovery: Young Entrepreneur Craft 2015)

12141041_472199716274007_9182885664762527009_oนายเอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมงาน ศิลปหัตถกรรมเยาวชนไทย ปี 2558 (Amarin Discovery: Young Entrepreneur Craft 2015) โดยมี คุณสุรภีร์ โรจนวงศ์ นายกสมาคมการค้าส่งเสริมหัตถกรรม ผู้บริหารศูนย์การค้าอัมรินทร์ พลาซ่า และผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานพิธีเปิดงานเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมเยาวชนไทยปี 2558 เพื่อสนับสนุนสินค้าจากฝีมือน้อง ๆ นักเรียน พร้อมพบกับกิจกรรมการแสดงความสามารถด้านศิลปหัตถกรรมของนักเรียนได้ ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าอัมรินทร์ พล่าซ่า ระหว่างวันที่ 20 -28 ตุลาคม 2558 นี้(ดูภาพ)

เลขาธิการ กพฐ.ร่วมประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญฯ

IMG_0095นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ.ร่วมประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญในการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้โดยมีพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ.เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ(ดูภาพ)

กิจกรรมการศึกษา