พิธีส่งมอบธงกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้งครั้งที่ 66

809066นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีส่งมอบธงกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้งครั้งที่66 โดยมีนายสุทิน แก้วพนาผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 1เป็นผู้รับมอบธงงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือเพื่อจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้งครั้งที่66ต่อไป พิธีจัดขึ้น ณ หอประชุมวชิรโชติ ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก(อ่านต่อ)

Advertisements

ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้งที่65

1097165_909816449114613_6530205961962258162_oดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผช.เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้งที่65 ปีการศึกษา2558
จังหวัดพิษณุโลก ภายใต้คำขวัญที่ว่า”เด็ไทยก้าวหน้า สร้างคุณค่าศิลปหัตถกรรม น้อมนำสู่อาชีพ”โดยพิธีเปิดงานได้จัดขึ้น
ณ หอประชุมวชิรโชติ ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก(ดูภาพ)

ผอ.สกก.เยี่ยมชมสนามแข่งขันฯณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก

12362739_909345829161675_2197586824326552156_oนายทรงวุฒิ มะลิวัลย์ ผู้อำนวยการสำนักกิจกรรมนักเรียนฯเยี่ยมชมสนามแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้งที่65 ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก สำหรับโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีเป็นสนามแข่งขัน กิจกรรมงานปั้น งานภาพลายเส้น งานภาพวาดประเพณีไทย การแข่งขันดนตรีไทย(ดูภาพกิจกรรม)

นายพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการ กพฐ. ร่วมงานปั่นเพื่อพ่อ bike for dad

12244503_906996226063302_4224355092060107428_oนายพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการ กพฐ. ร่วมงานปั่นเพื่อพ่อ bike for dad “ทำตามคำสอนพ่อ..บังเกิดสุขและสิริมงคล”เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมระชนมพรรษา88พรรษา 5 ธันวาคม 2558(ดูภาพทั้งหมด)

รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเป็นงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65

12304431_778876092259154_5713142245849739527_oนายพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเป็นงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 โดยในช่วงเช้านายพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการ กพฐ.ได้เดินทางตรวจเยี่ยมสนามแข่งขัน ณ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ และโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฏร์สามัคคี) จากนั้นได้เดินทางณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นประธานเป็นงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ภายใต้คำขวัญที่ว่า”เด็กใต้ก้าวหน้า ล่ำค่าความคิด ชีวิตวิถีไทย ก้าวไกลสู่สากล”โดยงานได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2558 .(ดูภาพกิจกรรม)
ขอขอบคุณ ธวัชชัยและทีมงานภาพ ข้อมูลจากRussalee lee

คลิปพิธีรับมอบธงงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่66

คลิปพิธีรับมอบธงงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่66ปีการศึกษา2559 ณ ห้องชมภูพันธ์ุทิพย์ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์โดยในครั้งที่66จะจัดขึ้น ณ จังหวัดหนองคายและบึงกาฬ

กิจกรรมการศึกษา