เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานเปิดการประชุมการชี้แจงในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

773536นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมปริ๊น พาเลซ กรุงเทพมหานคร เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า หน่วยงานของรัฐมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการให้บริการประชาชนเนื่องจากปัจจุบันประชาชนผู้มาขอรับบริการจากหน่วยงานของรัฐยังคงพบปัญหาในการให้บริการที่ไม่สะดวกเท่าที่ควร โดยเฉพาะในเรื่องของการขออนุญาตจากทางราชการ ดังนั้น กลุ่มพัฒนาระบบบริการ(กพร.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จึงได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ.2558 ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมา(อ่านต่อ)

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม.34 ชนะเลิศการประกวดวงโยธวาทิต ชิงแชมป์ภาคเหนือ

11745559_1113748741973406_4211191553160403755_nวงโยธวาทิตโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม.34 ชนะเลิศการประกวดวงโยธวาทิต ชิงแชมป์ภาคเหนือ ประเภทมาร์ชชิ่ง ได้รับถ้วยและเงินรางวัล 100,000 บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน)และได้รับรางวัลบุคคล เครื่องเป่าดีเด่นและเครื่องกระทบดีเด่น ได้รับโล่และเงินรางวัล ประเภทละ 5,000 บาท(อ่านต่อ)

มอบเงินช่วยเหลือ นายรุ่งโรจน์ ยศบุญเรือง นักการภารโรงประสบอัคคีภัย ไฟไหม้บ้าน

11737962_1002374029795659_6120580605560840071_nเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 นายสุรสิทธิ์ สมยศ รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 พร้อมด้วย นายหัสยา พันหนูเทียน ผอ.กลุ่มอำนวยการ และคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ ผู้บริหารโรงเรียน มอบเงินช่วยเหลือ นายรุ่งโรจน์ ยศบุญเรือง นักการภารโรง โรงเรียนบ้านหัวเมือง อ.นาน้อย ที่ประสบอัคคีภัย ไฟไหม้บ้านได้รับความเสียหายทั้งหลัง ซึ่งเป็นเงินบริจาคจากผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 เป็นครั้งที่ 1จำนวน 16,520 ครั้งที่ 2 จำนวน 34,428 บาท รวมเป็นเงินบริจาค จำนวน 50,948 บาท(อ่านต่อ)

เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานปิดการสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาพร้อมมอบเกียรติบัตร

773156นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ..เป็นประธานปิดการสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาพร้อมมอบเกียรติบัตรและบรรยายพิเศษจากนั้นได้เดินชมนิทรรศการของนัดเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา(อ่านต่อ)

รมช.ศธ.และ เลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานด้านการศึกษาตามยุทธศาสตร์รัฐบาล พร้อมเดินหน้าโครงการ “สานฝันการกีฬาสู่ระบบการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้”

773041รมช.ศธ.และ เลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานด้านการศึกษาตามยุทธศาสตร์รัฐบาล พร้อมเดินหน้าโครงการ “สานฝันการกีฬาสู่ระบบการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้”พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ลงพื้นที่ติดตาม ความคืบหน้าการดำเนินงานด้านการศึกษาตามยุทธศาสตร์รัฐบาล และตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการ “สานฝันการกีฬา สู่ระบบการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้” ณ จังหวัดนราธิวาส โดยมี ดร. กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหาร สพฐ. ร่วมลงพื้นที่ฯ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558(อ่านต่อ)

กิจกรรมที่หน้าสนใจ