โรงเรียนบ้านป่าบง หล้าราษฎร์วิทยา ปลอดนักเรียน อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้

11072730_1628559534078601_8898648278406524309_oคุณภูดิส กิตติสถาพร ผู้สื่อข่าวไทยทีวีสีช่อง 3 ประจำจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย คุณพลเดช ไพรวัลย์ ช่างภาพ บันทึกเทปโทรทัศน์ “โรงเรียนบ้านป่าบง หล้าราษฎร์วิทยา ปลอดนักเรียน อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้” โดยโรงรียนบ้านป่าบงหล้าราษฎร์ อ.แม่จัน สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3 เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนไม่ถึง 70 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทั้งหมด 5 คน เป็นโรงเรียนที่นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ O-NET สูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระวิชา นักเรียนทุกคนตั้งแต่ ชั้น ป.1 – 6 สามารถอ่านหนังสือได้ทุกคน โดยครู้ผู้สอนทุกระดับชั้นมีนวัตกรรมและวิธีการสอนที่เน้นการศึกษาเป็นรายบุคคล โดยการบูรณาการการสอนในกลุ่มสาระวิชาต่างๆ ให้สอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียนแต่ละบุคคล นักเรียนส่วนใหญ่ เป็นลูกหลานของประชากรในเขตบริการโรงเรียน ปัจจุบัน มีนายนเรศ เครือประดิษฐ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน(อ่านต่อ)

ชุมชนร่วมมือ BBL

11709826_847138908668988_8622705309032900007_nชาวบ้านหนองผุกนำโดยผู้ใหญ่วิเวก ซ้อนพุฒ ได้ช่วยทำสนาม BBL .ให้โรงเรียนบ้านหนองผุก สพป.น่าน เขต 2 ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไปจนกว่าจะสำเร็จเรียบร้อย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามัคคี ความเสียสละ ความมีน้ำใจ และความมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาของชาวบ้าน…ที่ไม่ปล่อยเพียงครูหรือบุคลากรในโรงเรียนพัฒนาขับเคลื่อนการศึกษาแต่เพียงลำพัง(อ่านต่อ)

ศนท.สพฐ.ขอเชิญชมรายการเสียงแห่งอนาคต ตอน “โรงเรียนล้อมรั้ว..ครอบครัวล้อมรัก”

770752กลุ่มผลิตและเผยแพร่ ศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.ขอเชิญชมรายการเสียงแห่งอนาคต ตอน “โรงเรียนล้อมรั้ว..ครอบครัวล้อมรัก” โดยมีนางสาววีรินท์ นาคะวรังค์ เป็นพิธีกร ซึ่งจะออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30 – 10.00 น. บันทึกเทปโทรทัศน์ ณ โรงเรียนหนองแซงวิทยา จังหวัดสระบุรี.(อ่านต่อ)
ภาพ/ข่าว บรรจง ตั้งคำ

สพฐ.เข้าประเมินโรงเรียนต้นแบบ นักเรียนไทยสุขภาพดี

11666095_890765534311269_9102679729806656329_nเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 คณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ Best of the Best ของ สพฐ. นำโดย ว่าที่ ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี (ประธานกรรมการ) พร้อมด้วย ดร.ปัญญา หาแก้ว ดร.เกษมสันต์ มีจันทร์ นางวิชชุลดา โชคคณาพิทักษ์ นางสาวอัจฉราภรณ์ ตั้งอุทัยสุข นายอภิชาติ เสนะนันท์ ทันตแพทย์หญิงปิยะดา ประเสริฐสม ทันตแพทย์หญิงสุวรรณา เอื้ออรรถการรุณ นางอังศนา ฤทธิ์อยู่ แบะนายทินกร กล่ำทอง เข้าประเมินโรงเรียนต้นแบบ นักเรียนไทยสุขภาพดี ณ โรงเรียนวัดกลางครูเวียง สพป.นครปฐม เขต 2 นายชูพงษ์ กำลังงาม ผอ.รร.วัดกลางครูเวียง พร้อมด้วย คณะครู กรรมการสถานศึกษา เจ้าอาวาส กำนัน นายก อบต. ผอ.รพ.สต. และ ผู้ปกครอง นักเรียนให้การต้อนรับ และนำเสนอผลงานของโรงเรียน(อ่านต่อ)

เลขาธิการ กพฐ.ร่วมงานพิธีเปิดหลักสูตร”โตไปไม่โกง”พร้อมทั้งร่วมเสวนาหัวข้อ รวมพลังขับเคลื่อนเพื่อสร้างจิตสำนึกและคุณค่าความดี

769508นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมงานพิธีเปิดหลักสูตร”โตไปไม่โกง”พร้อมทั้งร่วมเสวนาหัวข้อรวมพลังขับเคลื่อนเพื่อสร้างจิตสำนึกและคุณค่าความดี โดยเลขาธิการ กพฐ.ได้กล่าวตอนหนึ่งสรุปใจความได้ว่า”เราต้องปลูกฝังให้คนออกมาต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและต้องปลูกฝังให้เด็กของเราต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ในวันนี้ สพฐ.ในส่วนกลางได้จัดทำโครงการ สพฐ.ใสสะอาด และสพฐ.ใสสะอาดในเขตพื้นที่ฯ225เขตฯอีกทั้งยังมีโรงเรียนในครือข่ายอีก225โรงเรียน ซึ่งเรายังมีโครงการโรงเรียนสุจริตโดยการให้เด็กมีการพัฒนาในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต เรื่องของความมีวินัย โดยระบบนี้เราจะกระทำพร้อมกันสามหมื่นสองพันโรงเรียน” สำหรับพิธีเปิดหลักสูตร”โตไปไม่โกง”พร้อมทั้งร่วมเสวนาหัวข้อรวมพลังขับเคลื่อนเพื่อสร้างจิตสำนึกและคุณค่าความดีจัดขึ้น ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบัญฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(อ่านต่อ)

รมช.ศธ.ตรวจเยี่ยมโรงเรียน สพฐ. ใน จ.เชียงใหม่

768193รมช.ศธ.ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดสันกลางเหนือ อำเภอสันกำแพง และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (อ่านต่อ)

กิจกรรมที่หน้าสนใจ