รองเลขาธิการ กพฐ.ประชุมหารือกับผู้แทน International Education Services

IMG_1215นายสุเทพ ชิตยวงษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมหารือกับ Mr.Darryl Carter ผู้แทนจาก International Education Services,Department forEducation and Child Development,South Australia โดยมีข้อหารือดังนี้คือ1.การขยายความร่วมมือในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและนักเรียนโดยจะได้มีการแลกเปลี่ยน ผู้บริหาร ครูและนักเรียนจากทั้งสองประเทศเพื่อเดินทางแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ การเรียนการสอน ภาษา วัฒนธรรมและการสร้างเครื่อข่ายโดยการใช้อินเตอร์เน็ต 2.การเทียบโอนหน่วยการเรียนรู้ เพื่อนำไปใช้กับห้องเรียนพิเศษโครงการ การประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุม สพฐ.5
ชั้น9(ดูภาพ)

Advertisements

พิธีเปิดการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

พิธีเปิดการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2558 International Mathematics and Science Olympiad for Primary School 2015 (IMSO 2015)
ขอขอบคุณทีมจัดการแข่งขัน

คลิปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”ของโรงเรียนอนุบาลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนอนุบาลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

รมว.ศธ.ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

IMG_1083พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนอนุบาลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและมอบแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้(อ่านต่อ)

เลขาธิการ กพฐ. พบ ผอ.เขต ทั่วประเทศมอบนโยบายการดำเนินงาน

IMG_0731นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 6/2558 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กทม.(อ่านต่อ)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานมอบโล่

IMG_0667นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานมอบโล่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ จัดกิจกรรมลูกเสือ รางวัลดีเด่นและ รางวัลชมเชย ใน การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ(อ่านต่อ)

สพฐ. เตรียมจัดงานใหญ่ “แข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2558”

13นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานแถลงข่าวเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2558 International Mathematics and Science Olympiad for Primary School 2015 (IMSO 2015) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 7 พฤศจิกายน 2558  ณ  จังหวัดปทุมธานี  ประเทศไทย(อ่านต่อ)

กิจกรรมการศึกษา