คลิปพิธีเปิดงาน สพฐ.สัญจรจุดที่5 ณ จังหวัดเชียงใหม่

Advertisements

สพฐ.จัดประชุมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฎิบัติ(สพฐ.สัญจร)จุดที่5 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้วจังหวัดเชียงใหม่

หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานการประชุมขับ้คลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ(สพฐ.สัญจร)โดยมีนางสุจิตรา พัฒนะภูมิ รองเลขาธิการ กพฐ.กล่าวรายงานสรุปใจความว่า”ในนามของ สพฐ.ขอ อ่านเพิ่มเติม สพฐ.จัดประชุมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฎิบัติ(สพฐ.สัญจร)จุดที่5 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้วจังหวัดเชียงใหม่

สพฐ.จัดประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบสยสู่การปฎิบัติ(สพฐ.สัญจร) ณ โรงแรมสุนีย์แกรน จังหวัดอุบลราชธานี

พลโทโกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานสพฐ.จัดประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบสยสู่การปฎิบัติ(สพฐ.สัญจร) พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการโดยมีนายนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ อ่านเพิ่มเติม สพฐ.จัดประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบสยสู่การปฎิบัติ(สพฐ.สัญจร) ณ โรงแรมสุนีย์แกรน จังหวัดอุบลราชธานี

เลขาธิการ กพฐ.ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน) โรงเรียนบ้านคำขวาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน) โรงเรียนบ้านคำขวาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 อ่านเพิ่มเติม เลขาธิการ กพฐ.ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน) โรงเรียนบ้านคำขวาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

ชมรมผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ มอบเงินช่วยเหลือโรงเรียนและนักเรียนในสังกัด สพฐ.ที่ประสบอุทกภับ

IMG_9351_resizeนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) รับมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนและนักเรียนในสังกัด สพฐ.ที่ประสบอุทกภับจากชมรมผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯจำนวนเงิน40,000บาทโดยมีนายภูเบศ พลชัย ประธานชมรมผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ เป็นตัวแทนมอบเงินฯ จากนั้นเลขาธิการ กพฐ.ได้มอบส่งต่อให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา สำนักอำนวยการ ดำเนินการเพื่อทำการช่วยเหลือตาม เจตนารมณ์ต่อไป

สพฐ. จับมือ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ยกระดับการศึกษา ‘โรงเรียนคู่พัฒนา’

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อ่านเพิ่มเติม สพฐ. จับมือ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ยกระดับการศึกษา ‘โรงเรียนคู่พัฒนา’

สพฐ.ร่วมกับดรีมเวิลด์มอบรางวัลครูคณิตศาสตร์ ผู้พัฒนาตน ณ โรงละครสยามนิรมิต กรุงเทพฯ

สพฐ. จับมือ ดรีมเวิลด์ มอบรางวัลครูคณิตศาสตร์ผู้พัฒนาตน พร้อมชูโครงการต้นแบบ ประเมินครูอย่างไรให้เด็กเรียนดีวันที่ 1 สิงหาคม 2560 นางสุกัญญา งามบรรจง ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานมอบรางวัล “ครูคณิตศาสตร์ผู้พัฒนาตน” ให้แก่ครูที่ได้รับรางวัลจำนวน 38 คน ณ โรงละครสยามนิรมิต อ่านเพิ่มเติม สพฐ.ร่วมกับดรีมเวิลด์มอบรางวัลครูคณิตศาสตร์ ผู้พัฒนาตน ณ โรงละครสยามนิรมิต กรุงเทพฯ

กิจกรรมการศึกษา