สพฐ. ร่วมประชุมสัมมนาครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

วันที่ 23 เมษายน 2561 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการ กพฐ. ร่วมบรรยายพิเศษในการประชุมสัมมนาครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อมอบแนวทางการจัดการเรียนการสอน ชั้นอนุบาล ปีที่ 1 – 3 ณ โรงแรมรอยัลริเว่อร์ กรุงเทพมหานคร. อ่านเพิ่มเติม สพฐ. ร่วมประชุมสัมมนาครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

Advertisements

สพฐ. ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งห้องเรียนภาษาจีน

วันที่ 23 เมษายน 2561. นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งห้องเรียนภาษาจีน โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษประพิณ มโนมัยวิบูลย์ ประธานคณะทำงาน อ่านเพิ่มเติม สพฐ. ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งห้องเรียนภาษาจีน

รมว.ศธ. ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.บุรีรัมย์ พร้อมเปิดงาน Smart Learning Expo ณ จ.ขอนแก่น

วันที่ 23 เมษายน 2561 นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายของรัฐบาล ณ จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมร่วมเปิดงาน Smart Learning Expo ครั้งที่ 1 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น
โดยในช่วงเช้า นพ.ธีระเกียรติ ได้ไปเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Smart อ่านเพิ่มเติม รมว.ศธ. ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.บุรีรัมย์ พร้อมเปิดงาน Smart Learning Expo ณ จ.ขอนแก่น

เลขาธิการ กพฐ.ประธานพิธีเปิดการประชุมพร้อมมอบนโยบายการจัดการศึกษา ในการประชุมขับเคลื่อนนโยบาย สพป.อบ.4 “เขตก้าวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน”

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมพร้อมมอบนโยบายการจัดการศึกษา ในการประชุมขับเคลื่อนนโยบาย สพป.อบ.4 “เขตก้าวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน” มีผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เข้าร่วมรับมอบนโยบายครั้งนี้ จำนวน 400 คน  อ่านเพิ่มเติม เลขาธิการ กพฐ.ประธานพิธีเปิดการประชุมพร้อมมอบนโยบายการจัดการศึกษา ในการประชุมขับเคลื่อนนโยบาย สพป.อบ.4 “เขตก้าวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน”

เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานงานเป็นประธานงานสืบสานประเพณีไทยเนื่องในวันสงกรานต์ 

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณ กระทรวงศึกษาธิการเนื่องในวันสงกรานต์จากนั้นในช่วงบ่ายนายบุญรักษ์ ยอดเพชรเลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานงานสืบสานประเพณีไทยเนื่องในวันสงกรานต์โดย

อ่านเพิ่มเติม เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานงานเป็นประธานงานสืบสานประเพณีไทยเนื่องในวันสงกรานต์ 

ข้าราชการในสังกัด สพฐ.ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ

นายบุญรักษ์ ยอดเพชรเลขาธิการ กพฐ . นำคณะผู้บริหารระดับสูงข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธิการครบรอบ 126 ปีโดยในช่วงเช้ามีการตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 127 รูป จากนั้นได้มีพิธีสักการะพระภูมิพัฒน์ชัยยะมงคลโดยในช่วงบ่ายจะมีพิธีบังสกุลอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงสาธิการสำหรับไปแล้วมีพิธีมอบเข็มเสมาคุณูปการประกาศเกียรติคุณบัตรให้ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงสาธิการโดยมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน

กิจกรรมการศึกษา