เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำเยาวชน…รักษ์พงไพร โครงการค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

คลิปเลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานพิธีการเปิดการแข่งขันกิจกรรมภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติครั้งที่ 16 ณโรงเรียนวัดบางโฉลงในอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ

เลขาธิการ กพฐ.ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ.

นายสุเทพ ชิตยวงษ์เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานการประชุมผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหลังจากนั้นได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับผลงานย้อนหลังของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่ผู้สื่อข่าว

กิจกรรมการศึกษา