เลขาธิการ กพฐ.ร่วมงาน”เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ:ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ” ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ด้านข้างกระทรวงศึกษาธิการ

1นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมงาน”เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ:ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ” ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ด้านข้างกระทรวงศึกษาธิการโดยมีนายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานและมีดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยภายในงานมีกิจกรรมที่หน้าสนใจประกอบด้วยนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การฝึกอาชีพ และการจำหน่ายสินค้าของสถานศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศ การจัดงานมีขึ้นระหว่าวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ด้านข้างกระทรวงศึกษาธิการ(ดูภาพ)
กำธร ภาพ/ข่าว

เลขาธิการ กพฐ.เปิดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนาฯ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

1_resizeนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานเปิดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม เพื่อออกแบบสำรวจความต้องการการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ โดยมี นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวรายงาน(อ่านต่อ)

เลขาธิการ กพฐ.ร่วมกับผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีม “รวมพลังสร้างสรรค์ทีม” (The Synergy Teamwork)

33ศธ.ร่วมกับ C.P.Group จัดอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีม “รวมพลังสร้างสรรค์ทีม” (The Synergy Teamwork) กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 โดยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้(อ่านต่อ)

เปิดตัวคู่มือการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อการพัฒนาทักษะสำหรับเยาวชนที่เป็นหัวใจของการพัฒนาทางด้านการศึกษา สังคม และเศรษฐกิจ

img_6025(30 มกราคม 2560) ดร. พีระ รัตนวิจิตร ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ที่ปรึกษา สพฐ.) เป็นประธานเปิดตัวคู่มือการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อการพัฒนาทักษะสำหรับเยาวชนที่เป็นหัวใจของการพัฒนาทางด้านการศึกษา สังคม และเศรษฐกิจ โดยมี นางวารารี เทตัน รองผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย นางเนียม เดอ เลารี ผู้อำนวยการองค์การไรท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม ของทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศทั้ง 225 เขต และครูต้นแบบที่ได้รับโล่รางวัลอีก 42 คน รวมผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทั้งสิ้นกว่า 300 คน ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กทม(อ่านต่อ)

กิจกรรมที่หน้าสนใจ