เรื่องทั้งหมดโดย kok002k

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำเยาวชน…รักษ์พงไพร โครงการค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

คลิปเลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานพิธีการเปิดการแข่งขันกิจกรรมภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติครั้งที่ 16 ณโรงเรียนวัดบางโฉลงในอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ