เรื่องทั้งหมดโดย kok002k

สพฐ.ประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการกระจายอำนาจแบบ CLUSTER เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 15 มีนาคม 2561 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการกระจายอำนาจแบบ CLUSTER เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบ อ่านเพิ่มเติม สพฐ.ประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการกระจายอำนาจแบบ CLUSTER เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Advertisements

สพฐ.ดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการการการสอนและการใช้เทคโนโลยีและการวัดการประเมินผล ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์ จังหวัดนครนายก

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยนางสุกัญญา งามบรรจง รองเลขาธิการ กพฐ. พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษาศึกษา ดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการการการสอนวิชาเพิ่มเติม และการใช้เทคโนโลยีและการวัดการประเมินผล กับ อ่านเพิ่มเติม สพฐ.ดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการการการสอนและการใช้เทคโนโลยีและการวัดการประเมินผล ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์ จังหวัดนครนายก

สพฐ. มอบแนวทางการจัดสรรเก้าอี้ต่อห้องเรียน ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงศึกษาธิการ นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เลขาธิการ กพฐ.) เป็นกรรมการและเลขานุการ ในการประชุมวาระเร่งด่วน เรื่องการขอยกเว้นการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของ สพฐ.ปี 2561 ประเด็นการรับนักเรียนไม่เกิน 40 คนต่อห้อง อ่านเพิ่มเติม สพฐ. มอบแนวทางการจัดสรรเก้าอี้ต่อห้องเรียน ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงศึกษาธิการ

เลขาธิการ กพฐ.มอบนโยบายการรับนักเรียนในงานประชุมสัมมนาการรับนักเรียนปีการศึกษา 2561ณโรงแรมรอยัลริเวอร์กรุงเทพฯ

นายบุญรักษ์ยอดเพชรเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบนโยบายการรับนักเรียนปีการศึกษา 2561 โดยเน้นย้ำการลดความเหลื่อมล้ำเพื่อให้ได้ซึ่งความเท่าเทียมในสังคมเปิดโอกาสให้เด็กได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมกันสำหรับการประชุมในครั้งนี้ใน อ่านเพิ่มเติม เลขาธิการ กพฐ.มอบนโยบายการรับนักเรียนในงานประชุมสัมมนาการรับนักเรียนปีการศึกษา 2561ณโรงแรมรอยัลริเวอร์กรุงเทพฯ

เลขา กพฐ. ฝากครูปลูกฝังคุณธรรมสู่สถานศึกษา เป็นต้นแบบที่ดีงามของนักเรียน

โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก พร้อมสร้างโรงเรียนคุณธรรม นำสู่คุณภาพการศึกษา พัฒนาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี สร้างวิถีรักการทำงาน สืบสานความมั่นคงต่อสถาบัน สร้างสรรค์ไทยนิยม สู่สถานศึกษา อ่านเพิ่มเติม เลขา กพฐ. ฝากครูปลูกฝังคุณธรรมสู่สถานศึกษา เป็นต้นแบบที่ดีงามของนักเรียน