เรื่องทั้งหมดโดย kok002k

ตัดสินแล้วโครงการประกวดหนังสั้นโครงการอาหารกลางวัน

สำนักงานกองทุนอาหารกลางวันได้จัดกิจกรรมการแข่งขันประกวดหนังสั้นในหัวข้อ”เด็กไทยสุขภาพดีทั่วหน้าไรปัญหาภาวะทุพโภชนาการด้วยอาหารกลางวัน”ซึ่งได้จัดขึ้นระหว่างวันที่18-20กันยายน2560 ณโรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว อ่านเพิ่มเติม ตัดสินแล้วโครงการประกวดหนังสั้นโครงการอาหารกลางวัน

Advertisements

ศธ.จัดประชุมเพื่อจัดรูปแบบการประชุมสัมมนา “มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ขั้นที่ 2

วันที่ 14 กันยายน 2560 พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอรูปแบบการประชุมสัมมนา “มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” พร้อมด้วยผู้บริหาร สพฐ. ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมเอวาน่า บางนา กรุงเทพฯกระทรวงศึกษาธิการ ได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่พิเศษในลักษณะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดน โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนใต้ ในเมืองต้นแบบ อ่านเพิ่มเติม ศธ.จัดประชุมเพื่อจัดรูปแบบการประชุมสัมมนา “มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ขั้นที่ 2

สพฐ. รับมอบเงินสนับสนุนก่อสร้างอาคารโรงอาหาร โรงเรียน ICU

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างอาคารโรงอาหารให้กับโรงเรียนในโครงการโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาอย่างเร่งด่วน (โรงเรียน ICU) จำนวน 20 โรงเรียน จากมูลนิธิอายิโนโมะโต๊ะ ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ อ่านเพิ่มเติม สพฐ. รับมอบเงินสนับสนุนก่อสร้างอาคารโรงอาหาร โรงเรียน ICU

รมช.ศธ. เปิดการประชุมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ตามแนวพระราชดำริ

30 สิงหาคม 2560  ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วย30 สิงหาคม 2560  ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมช.ศธ.) เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ “การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่สร้างเสริมทักษะทางประวัติศาสตร์ตามแนวพระ อ่านเพิ่มเติม รมช.ศธ. เปิดการประชุมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ตามแนวพระราชดำริ

เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานมอบโล่และประธานปิดงานโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ประจำปี 2560

เมื่อวันที่30สิงหาคม 2560นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ได้เป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณ และเกียรติคุณบัตรโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน อ่านเพิ่มเติม เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานมอบโล่และประธานปิดงานโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ประจำปี 2560

กิจกรรมโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ ประจำปี2560

นายประเสริฐ บุญเรือง รอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม และมอบรางวัล โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ ประจำปี2560 ณ หอประชุมคุรุสภา เมื่อ 29 สิงหาคม 2560นายทรงวุฒิ มะลิวัลย์ เลขานุการคณะกรรมการกองทุนเพื่อ อ่านเพิ่มเติม กิจกรรมโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ ประจำปี2560