คลิปกิจกรรมดูแลลูกหลานอย่างไรให้ปลอดภัยช่วงปิดภาคเรียน ของโรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

Advertisements