สพฐ.รับมอบทุนการศึกษาไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง แก่เด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

12 มิถุนายน 2561 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานรับมอบทุนการศึกษา จากบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด โดยมี นายคุนิฮิโกะ มูรามะทสึ
รองประทานบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด นายสุพจน์ สุขพิศาล กรรมการบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด เป็นผู้มอบทุนการศึกษา
นายคุนิฮิโกะ มูรามะทสึ กล่าวว่า บริษัทได้ให้ความสำคัญด้านการศึกษา โดยได้ดำเนินการมอบเงินทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตั้งแต่ปี 2549
เป็นต้นมา และในปี 2561 บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) หนองบัวลำภู เขต 1 , สพป.หนองคาย เขต 1 และ สพป.อุดรธานี เขต 1 รวม 285 ทุน เป็นจำนวนเงิน 1,410,000 บาท โดยบริษัทฯ ได้กำหนดลงพื้นที่พร้อมด้วยผู้แทนจาก สพฐ. ร่วมเดินทางไปมอบเงินทุนการศึกษาให้กับนักเรียนพื้นที่ดังกล่าว ในวันที่ 14-15 มิถุนายน 2561
เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า ขอขอบคุณในความมีเมตตาของคณะผู้บริหาร บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ที่มีต่อเยาวชนไทยเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งปัจจุบันยังมีนักเรียนที่อยู่ในระบบการศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นจำนวนมาก ถึงแม้รัฐบาลมีนโยบายให้นักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ โดยมีการมอบอุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน และอื่นๆ แล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่ต้องการขอรับการสนับสนุนเงินทุนด้านการศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆ และหากนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น ก็จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป ดังนั้นการจัดกิจกรรมครั้งนี้ของบริษัทฯ ถือได้ว่าเป็นแบบอย่างที่ดีของภาคเอกชนในการร่วมกันสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่ด้อยโอกาสด้วย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s