สกอ. จับมือ สพฐ. ส่งมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงพัฒนาการศึกษาพื้นฐาน

24 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิจิตร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดพิธีลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง โดยมี นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นางสุกัญญา งามบรรจง
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมลงนาม อ่านเพิ่มเติม สกอ. จับมือ สพฐ. ส่งมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงพัฒนาการศึกษาพื้นฐาน

สพฐ.ส่งตัว นร.ภาคใต้เข้าเรียน รร.อุปถัมภ์ โครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) เข้าสู่โรงเรียนอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2561

สพฐ.ส่งตัว นร.ภาคใต้เข้าเรียน รร.อุปถัมภ์
20 พฤษภาคม 2561 นายสนิท แย้มเกษร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.)
เป็นประธานในพิธีส่งตัวนักเรียนโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) เข้าสู่โรงเรียนอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2561ณ โรงแรม The Royal Gems Golf Resort จ.นครปฐม อ่านเพิ่มเติม สพฐ.ส่งตัว นร.ภาคใต้เข้าเรียน รร.อุปถัมภ์ โครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) เข้าสู่โรงเรียนอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2561

สพฐ. ประชุมแสดงความคิดเห็น เพื่อกำหนดประเภทวิชาและสาขาวิชาขาดแคลนในการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมแสดงความคิดเห็น เพื่อกำหนดประเภทวิชาและสาขาวิชาขาดแคลนในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา อ่านเพิ่มเติม สพฐ. ประชุมแสดงความคิดเห็น เพื่อกำหนดประเภทวิชาและสาขาวิชาขาดแคลนในการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561

คลิป รมว.ศธ. ประธานการลงนาม MOU ระหว่าง ม.ขอนแก่น กับ สพฐ ในโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยระบบนวัตกรรม KKU Smart Learning พร้อมทั้ง ตรวจเยี่ยมห้องเรียนภาษาจีน รร.แก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น