โครงการจิตอาสาปิดภาคเรียนฤดูร้อน”เปิดทางน้ำไหลในคลองพวงมะดัน”

ดร.ฐิติพร หงษ์โต ผู้อำนวยการโรงเรียนบางลี่วิทยา อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี นำคณะครูและนักเรียนจิตอาสา ระดับชั้นมัธยมตอนปลาย รวมจำนวน 20 คน ทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 โดยร่วมกันจัดเก็บผักตบชวาที่ปิดทางน้ำไหลในคลองพวงมะดัน เพื่อรองรับการระบายน้ำในคลองเมื่อฝนตก ณ บริเวณวัดอัมพวัน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยผู้อำนวยการโรงเรียนเปิดเผยว่า กิจกรรมนี้มุ่งเน้นให้ความสำคัญทั้งความรู้ และคุณธรรมจริยธรรม เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนคิดสร้างสรรค์ออกแบบกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ได้เอง อีกทั้งผักตบชวาที่จัดเก็บได้บางส่วนสามารถนำไปเป็นสื่อการเรียนการสอนของนักเรียน สร้างสรรค์งานประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น โคมไฟ ดอกไม้ แจกัน ตระกล้า ฯลฯ ต่อยอดสู่การสร้างงานสร้างรายได้ในอนาคต ต่อไป
รุณฤดี ข่าว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s