สพฐ. ร่วมประชุมสัมมนาครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

วันที่ 23 เมษายน 2561 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการ กพฐ. ร่วมบรรยายพิเศษในการประชุมสัมมนาครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อมอบแนวทางการจัดการเรียนการสอน ชั้นอนุบาล ปีที่ 1 – 3 ณ โรงแรมรอยัลริเว่อร์ กรุงเทพมหานคร.
โดยภายในงาน เลขาธิการ กพฐ. เสนอกรอบและแนวทางการดำเนินการตามกรอบ MOU ในการสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 9 ข้อ คือ 1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย 2. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา 3. เพิ่มประสิทธิภาพการอ่านและการเขียนภาษาไทย 4. ยกระดับการจัดการการสอนภาษาอังกฤษ 5. สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน 6. จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 7. สร้างขวัญกำลังใจตามโครงการยอดครูผู้มีอุดมการณ์ 8. สนับสนุนอัตรากำลังครู อัตราจ้างระดับปฐมวัย และ 9. สนับสนุนในรูปแบบ “โรงเรียนคู่พัฒนา” เพื่อช่วยเหลือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนต่อไป
หยก ข่าว/วุฒิภัทร ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s