สพฐ. ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งห้องเรียนภาษาจีน

วันที่ 23 เมษายน 2561. นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งห้องเรียนภาษาจีน โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษประพิณ มโนมัยวิบูลย์ ประธานคณะทำงานด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี โชคขจิตสัมพันธ์ รองประธานคณะทำงานด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน นายอนันต์ เหล่าเลิศวรกุล กรรมการและเลขานุการคณะทำงานด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และครูจากโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง 5 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค โรงเรียนเกาะสมุยโรงเรียนพนัสพิทยาคาร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย และโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเสนอผลการดำเนินของโครงการที่ผ่านมา พร้อมทั้งเสนอนโยบาย ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ร่วมถึงแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี และแนวทางในการจัดตั้งห้องเรียนภาษาจีน เพื่อจะดำเนินการตามแนวทางและข้อเสนอแนะต่อไป
หยก ข่าว/วุฒิภัทร ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s