รมว.ศธ. ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.บุรีรัมย์ พร้อมเปิดงาน Smart Learning Expo ณ จ.ขอนแก่น

วันที่ 23 เมษายน 2561 นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายของรัฐบาล ณ จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมร่วมเปิดงาน Smart Learning Expo ครั้งที่ 1 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น
โดยในช่วงเช้า นพ.ธีระเกียรติ ได้ไปเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Smart Learning Expo ครั้งที่ 1 พร้อมบรรยายพิเศษ “การปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ Thailand 4.0” จากนั้นมีพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19-33
โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นสักขีพยาน จากนั้นจึงได้เยี่ยมชมนิทรรศการ: การเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning ภายในงานอีกด้วย
โดยโครงการ Smart Learning เป็นโครงการพัฒนาสมรรถะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ (ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์) ดำเนินการเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษใหม่ของนักเรียน และพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ของครู ภายในงานมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการนำเสนอผลการจัดการเรียนรู้ด้วย KKU Smart learning Innovation ในรูปแบบของนิทรรศการ ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมงานกว่า 152 โรงเรียน นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อป “แนวคิดการจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning” รวมถึงโชว์เคส การจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning จากครูที่เข้าร่วมโครงการระยะที่ 1 (45 โรงเรียนในเขตกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์) และพิธีมอบรางวัลการนำเสนอ Good Practice ในการจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning ดีเด่น และมอบเกียรติบัตรแก่ครูที่เข้าร่วมโครงการในปีการศึกษา 2560
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า โครงการ KKU Smart Learning Academy เป็นอีกโครงการหนึ่งที่มหาวิทยาลัยจะได้บูรณาการองค์ความรู้ของคณาจารย์ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ โดยผ่านนวัตกรรม KKU Smart Learning ซึ่งไม่เพียงแต่การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและแอปพลิเคชั่นเท่านั้น นวัตกรรม KKU Smart Learning ยังหมายรวมถึงการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ learning style ของนักเรียนยุคใหม่ ศตวรรษใหม่ และการใช้สื่อเทคโนโลยีใหม่เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ในโลกดิจิทัลอย่างรู้เท่าทันด้วย
“ความเปลี่ยนแปลงอย่างมากของโลก โดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยี ทำให้องค์ความรู้ วิธีการเรียนรู้รวมทั้งรูปแบบในการเรียนรู้ของนักเรียนและของบุคคลเปลี่ยนแปลงไปด้วย จึงต้องส่งผลมายังสื่อและวิธีการจัดการเรียนรู้ของครูที่จำเป็นต้องปรับให้สอดคล้องกับองค์ความรู้และวิธีการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไป วิธีการเดิมบางอย่างอาจจะใช้ได้ แต่หลายวิธีการอาจจะใช้ไม่ได้แล้วสำหรับการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน ซึ่งในส่วนของการพัฒนาและอัพเดตนวัตกรรมและวิธีการจัดการเรียนรู้นี้ นอกจากจะเป็นหน้าที่ของครูผู้สอนแล้ว มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ มีคณาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ จะเป็นกำลังหนึ่งในการหนุนเสริมการจัดการเรียนรู้ของคุณครู ดังเช่น คณะทำงานโครงการ KKU Smart Learning Academy ที่พร้อมจะทำงานและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของครู เพื่อจะได้พัฒนาการศึกษาไทย เพิ่มสมรรถนะลูกหลานของเราให้อยู่ในระดับสากล” รมว.ศธ. กล่าว
จากนั้นในภาคบ่าย รมว.ศธ. ได้เดินทางไปที่โรงเรียนพุทไธสง จ.บุรีรัมย์ เพื่อตรวจราชการตามนโยบายของรัฐบาล ในเรื่องของการก่อสร้างอาคารเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม รวมถึงการมอบโต๊ะ เก้าอี้ พระราชทาน และยังได้ประชุมติดตามปัญหาอินเตอร์เน็ต (MOENet) ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในจ.บุรีรัมย์ และจ.สุรินทร์ รวมถึงประธานอาชีวศึกษาจ.บุรีรัมย์และจ.สุรินทร์ กศน.จังหวัด อีกด้วย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s