เลขาธิการ กพฐ.ประธานพิธีเปิดการประชุมพร้อมมอบนโยบายการจัดการศึกษา ในการประชุมขับเคลื่อนนโยบาย สพป.อบ.4 “เขตก้าวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน”

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมพร้อมมอบนโยบายการจัดการศึกษา ในการประชุมขับเคลื่อนนโยบาย สพป.อบ.4 “เขตก้าวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน” มีผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เข้าร่วมรับมอบนโยบายครั้งนี้ จำนวน 400 คน 
โดยมี นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบนโยบายและความเคลื่อนไหวทางการศึกษา จากผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ “เขตก้าวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน” ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ อีกทั้งเพื่อให้โรงเรียนในสังกัดได้จัดแสดงผลงานดีเด่นตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาทิ การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน การดำเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนปลอดขยะ และการจัดการเรียนการสอนอาชีพ เป็นต้น โดยในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานจำนวน ๑๘ บูท ประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๑ บูท และโรงเรียน จำนวน ๑๗ บูท
โอกาสนี้มี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 13 (Cluster13 ) ร่วมให้การต้อนรับและรับมอบนโยบายการจัดการศึกษาในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น จังหวัดอุบลราชธานี
ขอขอบคุณ sirinthip lumlert และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.อบ.4 ภาพ/ข่าว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s