ข้าราชการในสังกัด สพฐ.ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ

นายบุญรักษ์ ยอดเพชรเลขาธิการ กพฐ . นำคณะผู้บริหารระดับสูงข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธิการครบรอบ 126 ปีโดยในช่วงเช้ามีการตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 127 รูป จากนั้นได้มีพิธีสักการะพระภูมิพัฒน์ชัยยะมงคลโดยในช่วงบ่ายจะมีพิธีบังสกุลอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงสาธิการสำหรับไปแล้วมีพิธีมอบเข็มเสมาคุณูปการประกาศเกียรติคุณบัตรให้ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงสาธิการโดยมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน