สพฐ. ส่งผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจสนามสอบรับนักเรียน ม.4

1 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม นางสุกัญญา งามบรรจง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยมการรับนักเรียนวันสอบคัดเลือกระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561
นางสุกัญญา งามบรรจง กล่าวว่า ได้รับรายงานตัวเลขของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงในกรุงเทพมหานคร 58 แห่ง ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีที่นั่งสามารถรับได้ 26,782 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 มีที่นั่งสามารถรับได้ 29,091 คน และสพฐ. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2561 ทุกเขตพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อติดตามให้การดำเนินงานรับนักเรียนเป็นไปอย่างโปร่งใส ยุติธรรม และสามารถจัดสรรโอกาสทางการศึกษาได้ครบทุกคน นอกจากนี้ สพฐ. จึงกำชับไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศให้ดูแลและควบคุมเรื่องการทุจริต และการรับเงินแป๊ะเจี๊ยะ ให้ถือเป็นเรื่องที่ต้องห้ามอย่างเด็ดขาด หากพบการกระทำผิด สพฐ. ก็ต้องดำเนินการตามมาตรการต่อไป
นางสุกัญญา กล่าวต่อไปว่านักเรียนทุกคนต้องมีที่เรียน แม้ สพฐ. จะมีแผนนโยบายรับนักเรียน 40 คนต่อห้องเรียน แต่โรงเรียนสามารถขอขยายห้องเรียนได้ไม่เกิน 50 คนต่อห้อง ทั้งนี้เพื่อให้รับนักเรียนต่อห้องเรียนมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น โดยครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่ตรวจสนามสอบนักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ซึ่งพบว่ามีจำนวนผู้มาสมัคร 508 คน และโรงเรียนได้จัดคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือและตรวจสอบความเรียบร้อย เพื่อให้กระบวนการจัดสอบเป็นไปตามแนวปฏิบัติ โดยสามารถรับนักเรียนเข้าเรียนได้ครบทุกคน จึงพบว่าภาพรวมเบื้องต้นของการรับนักเรียนในวันสอบคัดเลือก ชั้น ม.4 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s