รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการรับนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2561

31 มีนาคม 2561 นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการรับนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2561 ในวันสอบคัดเลือก ณ โรงเรียนสตรีนนทบุรี
นางสาวอุษณีย์ กล่าวภายหลังการตรวจเยี่ยมสนามสอบว่า แผนการรับนักเรียนปีนี้มุ่งหวังให้นักเรียนทุกคนต้องมีที่ศึกษาเล่าเรียน การเปิดรับนักเรียนต้องมีความโปร่งใส ซึ่งการศึกษาในแต่ละโรงเรียนต้องมีคุณภาพเท่าเทียม ไม่จำกัดแค่โรงเรียนดี โรงเรียนดังเท่านั้น และต้องสามารถตอบข้อซักถามของผู้ปกครองนักเรียนได้ และเบื้องต้นพบว่าภาพรวมการรับนักเรียนปีนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s