สพฐ.ดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการการการสอนและการใช้เทคโนโลยีและการวัดการประเมินผล ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์ จังหวัดนครนายก

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยนางสุกัญญา งามบรรจง รองเลขาธิการ กพฐ. พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษาศึกษา ดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการการการสอนวิชาเพิ่มเติม และการใช้เทคโนโลยีและการวัดการประเมินผล กับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์ นำโดยรศ.ดร.สิริยุพา พูลสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพัฒนาและสาธิตการศึกษา พร้อมผู้บริหาร นักวิชาการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s