สพฐ.ดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการการการสอนและการใช้เทคโนโลยีและการวัดการประเมินผล ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์ จังหวัดนครนายก

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยนางสุกัญญา งามบรรจง รองเลขาธิการ กพฐ. พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษาศึกษา ดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการการการสอนวิชาเพิ่มเติม และการใช้เทคโนโลยีและการวัดการประเมินผล กับ อ่านเพิ่มเติม สพฐ.ดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการการการสอนและการใช้เทคโนโลยีและการวัดการประเมินผล ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์ จังหวัดนครนายก