เลขาธิการ กพฐ.มอบนโยบายการรับนักเรียนในงานประชุมสัมมนาการรับนักเรียนปีการศึกษา 2561ณโรงแรมรอยัลริเวอร์กรุงเทพฯ

นายบุญรักษ์ยอดเพชรเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบนโยบายการรับนักเรียนปีการศึกษา 2561 โดยเน้นย้ำการลดความเหลื่อมล้ำเพื่อให้ได้ซึ่งความเท่าเทียมในสังคมเปิดโอกาสให้เด็กได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมกันสำหรับการประชุมในครั้งนี้ในภาคเช้าได้มีการทบทวนระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนโดยนายณรงค์แผ้วพลสงรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจากนั้นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนายบุญลักษณ์ ยอดเพชรได้มอบนโยบายและรับฟังข้อปัญหาในการรับนักเรียนอีกทั้งในช่วงบ่ายจะมีการรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะผลการดำเนินงานการรับนักเรียนในช่วงปีที่ผ่านมาโดยจะมีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมรับฟังปัญหาและให้แนวทางการแก้ไขปัญหาในการรับนักเรียนในปีนี้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s