สพฐ. จับมือ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ส่งเสริมการศึกษาด้านการจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วเพื่อสร้างสังคมแห่งการบริโภคอย่างยั่งยืน

วันที่ 23 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร 4 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมี นายสินชัย เทียนศิริ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรม อ่านเพิ่มเติม สพฐ. จับมือ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ส่งเสริมการศึกษาด้านการจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วเพื่อสร้างสังคมแห่งการบริโภคอย่างยั่งยืน

เลขาธิการกพฐ.ร่วมทำบุญตักบาตรในพิธีงานวันครูครั้งที่ 62 พ. ศ. 2561ณ สนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการกพฐ.พร้อมด้วย นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์รองเลขาธิการกพฐ.และนางสุกัญญา งามบรรจง รองเลขาธิการ กพฐ. ผู้บริหารระดับสูง พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 62 รูปเข้ารับบิณฑบาตอีกทั้งยังมีการทำบุญตักบาตรข้าวสารเพื่อนำไปถวาย

อ่านเพิ่มเติม เลขาธิการกพฐ.ร่วมทำบุญตักบาตรในพิธีงานวันครูครั้งที่ 62 พ. ศ. 2561ณ สนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

เลขาธิการ กพฐ.บันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทยตอน”ขจัดแป๊ะเจี๊ยะสร้างความโปร่งใสในโรงเรียน”

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ .บันทึกเทปรายการ เดินหน้าประเทศไทยตอน”ขจัดแป๊ะเจี๊ยะสร้างความโปร่งใสในโรงเรียน”ซึ่งจะออกอากาศในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจดังนี้คือ 1.แนวนโยบายและการปฏิบัติรับนักเรียนปีการศึกษา 25612. แนวทางการบริหารการจัดการสำหรับโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูงเพื่อป้องกัน

อ่านเพิ่มเติม เลขาธิการ กพฐ.บันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทยตอน”ขจัดแป๊ะเจี๊ยะสร้างความโปร่งใสในโรงเรียน”

สพฐ. จับมือ เนสเล่ เปิดตัวโครงการ (Kick Off) ฝึกทักษะกีฬานักเรียนไทยณ ลานจอดรถ อาคาร สพฐ. 4

9 มกราคม 2560 ณ ลานจอดรถ อาคาร สพฐ. 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับ บริษัท เนสเล่ (ไทย) จำกัด จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการ (Kick Off) MILO Sports Development Program in Schools ซึ่งเป็นกิจกรรมสำหรับนักเรียนระดับ อ่านเพิ่มเติม สพฐ. จับมือ เนสเล่ เปิดตัวโครงการ (Kick Off) ฝึกทักษะกีฬานักเรียนไทยณ ลานจอดรถ อาคาร สพฐ. 4