เลขาธิการกพฐ.ร่วมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ

นายบุญรักษ์ยอดเพชรเลขาธิการกพฐ.พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของ อ่านเพิ่มเติม เลขาธิการกพฐ.ร่วมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ