ผู้แทนบอร์ดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน…พร้อมด้วยผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน….ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนห่างไกลในจังหวัดแม่ฮ่องสอน..สายที่ 3

Advertisements