เลขาธิการกพฐ.ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนสังวาลย์วิทยาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เช้าของวันที่ 8ธันวาคม2560นายบุญรักษ์ยอดเพชรเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เดินทางมายังโรงเรียนสังวาลย์วิทยาจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อร่วมประชุมกับบอร์ดกพฐ.เพื่อสรุปข้อมูลจากการที่บอร์ดกพฐ.ได้เดินทางตรวจ อ่านเพิ่มเติม เลขาธิการกพฐ.ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนสังวาลย์วิทยาจังหวัดแม่ฮ่องสอน