เลขาธิการกพฐ.ร่วมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ

นายบุญรักษ์ยอดเพชรเลขาธิการกพฐ.พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของ อ่านเพิ่มเติม เลขาธิการกพฐ.ร่วมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ

เลขาธิการ กพฐ.ลงนามข้อตกลงในการปฎิบัติหน้าที่กับ ผอ.เขตฯที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ณ ห้อง มล.ปิ่นมาลากุล กระทรวงศึกษาธิการ

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานลงนามข้อตกลงในการปฎิบัติหน้าที่(Performance Agreement)กับ ผอ.เขตฯที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่โดยมีนายณรงค์ แผ้วพลสงรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนางสาวอุษณีย์ธโนศวรรย์ อ่านเพิ่มเติม เลขาธิการ กพฐ.ลงนามข้อตกลงในการปฎิบัติหน้าที่กับ ผอ.เขตฯที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ณ ห้อง มล.ปิ่นมาลากุล กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้แทนบอร์ดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน…พร้อมด้วยผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน….ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนห่างไกลในจังหวัดแม่ฮ่องสอน..สายที่ 3

เลขาธิการกพฐ.ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนสังวาลย์วิทยาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เช้าของวันที่ 8ธันวาคม2560นายบุญรักษ์ยอดเพชรเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เดินทางมายังโรงเรียนสังวาลย์วิทยาจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อร่วมประชุมกับบอร์ดกพฐ.เพื่อสรุปข้อมูลจากการที่บอร์ดกพฐ.ได้เดินทางตรวจ อ่านเพิ่มเติม เลขาธิการกพฐ.ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนสังวาลย์วิทยาจังหวัดแม่ฮ่องสอน