เลขาธิการ กพฐ. เปิดประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร รร.ศึกษาพิเศษ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานผู้บริหารสถานศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยมีนายรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสนิท แย้มเกสร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นักวิชาการจากส่วนกลาง ผู้บริหารโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ จำนวน 51 คน โรงเรียนเฉพาะความพิการ จำนวน 48 คน ศูนย์การศึกษาพิเศษ จำนวน 77 คน และ รวมทั้งสิ้น 200 คน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก
เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับทราบทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์การบริหาร หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา แบบบูรณาการแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสิ่งสำคัญเพื่อไขข้อตอบโจทย์ลดความเหลื่อมล้ำก้าวนำคุณภาพของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาส นำไปสู่การปฏิบัติงานในปี 2561 อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเน้นย้ำถึงการดำเนินการใดๆ จะต้องอยู่บนพื้นฐานของความปรารถนาดีต่อประเทศชาติ คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนเป็นสำคัญ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s