เลขาธิการ กพฐ.ร่วมกิจกรรม สานต่อโครงการ CONNEXT ED

ดร. บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เลขาธิการ กพฐ.) ร่วมกิจกรรม สานต่อโครงการ CONNEXT EDครั้งที่ 4 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐ โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการ อ่านเพิ่มเติม เลขาธิการ กพฐ.ร่วมกิจกรรม สานต่อโครงการ CONNEXT ED