รองเลขาธิการ กพฐ.เยี่ยมโรงเรียนประสบอุทกภัยในจังหวัดนนทบุรี

นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตรวจเยี่ยมโรงเรียนประสบอุทกภัย สองโรงเรียนคือโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสและโรงเรียนอนุบาลบางกรวย จังหวัดนนทบรี จากการสำรวจพบว่าทั้งสองเรียนได้รับผลการเสียหายจากน้ำ อ่านเพิ่มเติม รองเลขาธิการ กพฐ.เยี่ยมโรงเรียนประสบอุทกภัยในจังหวัดนนทบุรี