มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทยมอบทุน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ ห้องประชุม สพฐ.4 ชั้น2 กระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นตัวแทนรับมอบเงินทุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันจากมูลนิธิมิตซูบิชิอิเลคทริคไทยโดยมี มร.โอซามุ โคชิ รองประธานมูลนิธิมิตซูบิชิอิเล็คทริคไทยเป็นตัวแทนมูลนิธิฯมอบเงินเป็นจำนวนเงิน 300,000บาท เพื่อให้โรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนนำเงินไปซื้อพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์รวมทั้งปุ๋ย เพื่อบำรุงพืชและสร้างผลผลิตนำมาประกอบอาหารให้แก่เด็กนักเรียนอีกทั้งยังทำให้เด็กนักเรียนได้รับความรู้และทักษะทางด้านเกษตรแผนใหม่จากการที่ได้ปฏิบัติจริง รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กล่าวสรุปใจความว่า”ขอขอบพระคุณคณะกรรมการมูลนิธิมิตซูบิชิ อิเลคทริคไทย และคณะผู้แทนจากมูลนิธิฯทุกท่านที่ให้การสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนที่มีเด็กยากจนและขาดแคลนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในโรงเรียนที่ได้รับทุนได้ฝากขอบพระคุณมูลนิธิมิตซูบิชิอิเลคทริคไทยมา ณ ที่นี้ด้วยที่ทำให้พวกเขาได้มีอาหารกลางวันรับประทานและได้มีแหล่งเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงทำให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพสุดท้ายนี้ขออำนาจพระคุณศรีรัตนตรัยจงบันดาลให้คณะผู้แทนจากมูลนิธิมิตซูบิชิอิเลคทริคไทยและคณะกรรมการมูลนิธิและผู้มีอุปการะคุณทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญประกอบกิจการใดใดก็ขอให้รุ่งเรืองสืบไป”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s