เลขาธิการ กพฐ.เยี่ยมชมกิจกรรมเยาวชนจิตอาสา TO BE NUMBER ONE

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ดร. บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วย นพ. พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 นายธีร์ ภวังคนันท์ หัวหน้าศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและ ช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.สพฐ.) นายสันติสุข ภูมิสุทธินันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สพฐ. ร่วมกิจกรรมเยาวชนจิตอาสา TO BE NUMBER ONE โดยความร่วมมือของกรมสุขภาพจิตในฐานะเลขานุการโครงการTO BE NUMBER ONE และ สพฐ.จัดขึ้น ซึ่งกรมสุขภาพจิต ได้จัดอบรมจิตอาสาTO BE NUMBER ONE ให้ความรู้และทักษะการปฏิบัติงานพื้นฐานในการดูแลจิตใจผู้เข้าร่วมงานโดยมีวิธีคลายเศร้าลดทุกข์โดยใช้หลัก 3 ส.(สอดส่อง ใส่ใจและส่งต่อ) รวมถึงให้ความรู้และการเตรียมตัวเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่9 และการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้กับผู้มาร่วมงาน ณ จุดคัดกรองประชาชน เช่นลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร สี่แยกคอกวัวหน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมปฏิบัติงานต่อวันประมาณ 10 ถึง 40 คน/โรงเรียน/วัน รวมประมาณ 150-200 คนต่อวันจากสังกัด สพม.1 สพม.2 สพม.3 สพม.4 และ สพป.ปทุมธานี เขต 2 รวมทั้งสิ้น 821 คน ทั้งนี้ได้มีการบันทึกเทปเพื่อออกอากาศในTO BE NUMBER ONE VARIETY อีกด้วย(ดูภาพทั้งหมด)
ภาพ/ข่าวโดย เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s