พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “สามัคคีสัมพันธ์ สานฝัน ห้องเรียนกีฬา”

พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. เปิดการแข่งขันกีฬา “สามัคคีสัมพันธ์ สานฝัน ห้องเรียนกีฬา”วันนี้ (5 ต.ค. 60) พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา “สามัคคีสัมพันธ์ สานฝัน ห้องเรียนกีฬา” และเปิดการใช้สนามฟุตบอลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราฯ ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดสมุทรสาคร
พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. กล่าวว่า โครงการสามัคคีสัมพันธ์ สานฝัน ห้องเรียนกีฬา ที่จัดขึ้นในช่วงปิดเทอมนี้ มีความเป็นมาจากนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีดำริให้กระทรวงศึกษาธิการนำการกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา ตั้งแต่สามปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558) โดยกระทรวงศึกษาธิการได้เริ่มต้นดำเนินการที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อพัฒนาเด็กนักเรียนให้ได้รับโอกาสสำคัญทางการเรียนด้วยทุนการศึกษา ให้ได้เรียนหนังสือด้วยเล่นกีฬาไปด้วยตามที่ตนถนัด ตามที่ชอบ ซึ่งมีกีฬาให้เลือก 10 ประเภท ปัจจุบัน โรงเรียนในโครงการในจังหวัดชายแดนภาคใต้มี 8 โรงเรียน และจะขยายเพิ่มอีก 4 โรงเรียนในปีการศึกษา 2561 รวมเป็น 12 โรงเรียน ซึ่งดำเนินการในลักษณะนี้มาได้ระยะหนึ่ง เมื่อประมาณสองปีที่ผ่านมาก็ได้นำข้อมูลความก้าวหน้าไปรายงานให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบ นายกรัฐมนตรี จึงได้มีข้อสั่งการเพิ่มเติมให้ขยายงานดังกล่าว ในเรื่องของการที่จะนำการกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษาไปให้ทั่วทุกภูมิภาค จึงได้มีการดำเนินงานในโครงการห้องเรียนกีฬาเกิดขึ้น
โดยโครงการห้องเรียนกีฬามีลักษณะพิเศษมากกว่า คือจะคัดเลือกเด็กนักเรียนที่มีความรู้ทางวิชาการได้มาตรฐาน รวมทั้งมีทักษะความสามารถและมีรูปร่างสูงร่างกายแข็งแรง เพื่อที่จะวางแผนในการผลิตนักกีฬาในระดับชาติเข้าสู่การแข่งขันในระดับสากลได้อย่างไม่เสียเปรียบในเรื่องของรูปร่างและทักษะความสามารถ จึงได้เกิดโครงการห้องเรียนกีฬาขึ้นในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ทั้งทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และบริเวณภาคกลางซึ่งก็คือ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติศรีนครินทร์ จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีการดำเนินการมาด้วยดี จากนั้นจะมีการขยายอีกสี่โรงเรียนในปีต่อไป โดยนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะมีลักษณะพิเศษก็คือเป็นนักเรียนทุนการศึกษาของรัฐบาล โดยมอบให้กระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้ สพฐ. ดำเนินการ เป็นนักเรียนที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและครูบาอาจารย์ก็มีความมุ่งหวังที่จะเห็นความสำเร็จความก้าวหน้าตามคำขวัญของโครงการที่ว่า “เส้นทางสู่ฝัน สรรค์สร้างแรงบันดาลใจ นักกีฬาไทยสู่สากล” เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมปีที่หกได้โควต้าที่นั่งเรียนในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติตามความสมัครใจ ถือเป็นความตกลงการทำงานร่วมกันของรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งมีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตต่างๆ ในพื้นที่ได้ร่วมสนับสนุนครู สถานที่ อุปกรณ์ฝึกซ้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้กับโครงการ เพราะฉะนั้นจึงขอทำความเข้าใจ สร้างการรับรู้ว่าสิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความปรารถนาดี มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะพัฒนาศักยภาพของเด็กนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนทางวิชาการหรือทักษะความสามารถด้านกีฬา เพื่อที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่กำหนดไว้ให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s