เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานรับมอบ ดิวีดี สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุด “ในดวงใจนิรันดร์”

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานรับมอบ ดิวีดี สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุด “ในดวงใจนิรันดร์” โดยมี นางสุวิสา สุวรรณลอย ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักพัฒนาธุรกิจ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และคณะ เป็นผู้มอบ จำนวน 2,500 ชุด เพื่อร่วมเผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรอันงดงามของในหลวง รัชกาลที่ 9 ให้เผยแพร่ออกไปอย่างกว้างขวางเป็นที่ประจักษ์แก่คนทุกหมู่เหล่า ตลอดจนเพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.จากนั้นได้มีการแสดงความยินดีและต้อนรับนางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการ กพฐ.ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งรองเลขาธิการ กพฐ. ณ ห้องประชุม สพฐ. อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s