กิจกรรมโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ ประจำปี2560

นายประเสริฐ บุญเรือง รอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม และมอบรางวัล โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ ประจำปี2560 ณ หอประชุมคุรุสภา เมื่อ 29 สิงหาคม 2560นายทรงวุฒิ มะลิวัลย์ เลขานุการคณะกรรมการกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ได้กล่าวรายงานว่า การจัดประชุมครั้งนี้เพื่อ สร้างความตระหนักใน ความสำคัญของสารอาหารที่มีต่อความเจริญเติบโต ส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็ก เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจภาวะ โภชนาการเด็กให้สังคมรับทราบ มีการขยายเครือข่าย และเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน องค์กร และบุคคลที่มีผลงานดีเด่น สู่สาธารณชน ผู้เข้าร่วม กิจกรรม ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ระดับดี จำนวน 55 โรงเรียน ระดับ ดีเด่น จำนวน 44 โรงเรียน พร้อมทั้งครู และนักเรียนที่สนใจเรื่องของ “โครงการอาหารกลางวัน” ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน กว่า 400 คน เข้าร่วม พิธี
อีกทั้งการประชุมในครั้งนี้ มี การ จัด นิทรรศการของ โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันดีเด่น จากจังหวัดต่าง ๆ 10 เต้นท์ และ ได้รับ ความ อนุเคราะห์จาก ศูนย์สารสนเทศ สพฐ. ส่งที่นักประชาามพันธ์ (Likecamara ) ถ่ายทอดสดการประชุม ผ่านทางระบบ Facebook ช่อง obectlive

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s