กิจกรรมโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ ประจำปี2560

นายประเสริฐ บุญเรือง รอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม และมอบรางวัล โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ ประจำปี2560 ณ หอประชุมคุรุสภา เมื่อ 29 สิงหาคม 2560นายทรงวุฒิ มะลิวัลย์ เลขานุการคณะกรรมการกองทุนเพื่อ อ่านเพิ่มเติม กิจกรรมโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ ประจำปี2560

Advertisements