สพฐ.ออกภาคสนามศึกษาการเตรียมการเพื่อให้นักเรียนสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาออกภาคสนามศึกษาการเตรียมการเพื่อให้นักเรียนสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ(Work Experience)ของโรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี จังหวัดสมุทรสงคราม
อ่านเพิ่มเติม สพฐ.ออกภาคสนามศึกษาการเตรียมการเพื่อให้นักเรียนสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ

Advertisements