เลขาธิการ กพฐ.ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน) โรงเรียนบ้านคำขวาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน) โรงเรียนบ้านคำขวาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการประชารัฐ ระยะแรก มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 และในปีงบประมาณ 2560 ตามที่ สพฐ. ได้บูรณาการโครงการดีใกล้บ้าน โรงเรียนแม่เหล็กและโรงเรียนขนาดเล็ก เข้าไว้ด้วยกัน โรงเรียนบ้านเกษตรพัฒนาซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กใกล้เคียง มีนักเรียนจำนวน 28 คน ครู 2 คน ได้ย้ายมาเรียนรวมกับโรงเรียนบ้านคำขวางซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่มีความพร้อมในการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในโอกาสนี้ นายถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 4 และนายวุฒิศักดิ์ วงศาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำขวาง ได้รายงานผลของการดำเนินงานตามนโยบายฯ ตลอดระยะเวลาของดำเนินงานได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ครูและนักเรียน รวมทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน ได้ให้การสนับสนุนทั้งด้านวิชาการและงบประมาณ ซึ่งทำให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความราบรื่นประสบผลสำเร็จเป็นที่พอใจ ทั้งนี้ เลขาธิการ กพฐ. ได้กล่าวชื่นชมให้กำลังใจผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพอย่างมีคุณภาพต่อไป เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านคำขวาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ
ศิริทิพย์ ลำเลิส ภาพข่าว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s