สพฐ. จับมือ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ยกระดับการศึกษา ‘โรงเรียนคู่พัฒนา’

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

รมช.ศธ. กล่าวว่า โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเป็นหน่วยงานที่สนองงานตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งปัจจุบันสถานศึกษาในสังกัดกองบัญชาการกองกำกับตระเวนชายแดน มีจำนวน 213 โรงเรียน โดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร และพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จึงได้ประชุมหารือโดยมี สำนักงานปลัดประทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน และสำนักงานส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการกศึกษาชั้นพื้นฐาน ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนใน 9 ด้าน คือ การจัดการศึกษาในระดับประถมวัย การวัดและดารประเมินผลทางการศึกษา การเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านและการเขียนภาษาไทย การยกระดับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โครงการอาหารกลางวัน
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) การสร้างขวัญกำลังใจตามโครงการยอดครูผู้มีอุดมการณ์ การสนับสนุนอัตรากำลังครู อัตราจ้างระดับประถมวัย การสนับสนุนในรูปแบบ “โรงเรียนคู่พัฒนา”นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จึงได้จำทำบันทึกข้อตกลงว่าความร่วมมือในการสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระหว่าง สพฐ. กับ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนให้เป็นรูปธรรมสนอดคล้องกับบริบทการทำงานในรูปแบบเครือข่ายโรงเรียน โดยเน้นทักษะวิชาการ ดนตรี ศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และทักษะในการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน รวมถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนใน 9 ด้าน โดยเป็นการจัดหาโรงเรียนในสังกัด สพฐ. เป็นคู่พัฒนากับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอีกทั้งยังส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในทุกระดับ ให้เพิ่มประสิทธิภาพการอ่าน การเขียนภาษาไทย ยกระดับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น พร้อมทั้งสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรตามโครงการยอดครูผู้มีอุดมการณ์ ให้พัฒนารูปแบบและสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพต่อไป เลขาธิการ กพฐ. กล่าว
ชุติมาภาพ/บรรพตข่าว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s