สพฐ.ร่าวมกับมูลนิธิไทยรัฐจัดอบรมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ และโรงเรียนเครือข่าย ประจำปี ๒๕๖๐ ภายใต้หัวข้อ “ไทยรัฐวิทยา ๔.๐”

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมูลนิธิไทยรัฐจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ และโรงเรียนเครื่อข่าย ประจำปี 2560ภายใต้หัวข้อ”ไทยรัฐวิทยา 4.0″ระหว่างวันที่19-21กรกฎาคม2560 ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดและมอบรางวัลโล่ต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา รุ่นที่ ๑ จำนวน ๕ โรงเรียนที่ผ่านการประเมิน และมอบโล่โรงเรียนไทยรัฐวิทยาที่จัดการเรียนการสอนความเป็นพลเมืองดีเด่น ระดับภาค พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s