สุดยอดเด็กไทยคว้า 3 ทอง 1 เงิน 1 ทองแดง และรางวัล special award จากเวทีการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์นานาชาติ (IEYI 2017) ณ ประเทศญี่ปุ่น

นักเรียนไทยสุดยอดคว้า 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง จากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กและเยาวชน International Exhibition for Young Inventors (IEYI 2017) ณ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น โดยได้คะแนนรวมสูงสุด สิ่งประดิษฐ์ประเภทอาหารและเกษตรกรรม และได้รับ 6 รางวัล special award รวมทั้งสิ้น 11รางวัล ซึ่งจะเดินทางกลับถึงไทย วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 04.00 น. อ่านเพิ่มเติม สุดยอดเด็กไทยคว้า 3 ทอง 1 เงิน 1 ทองแดง และรางวัล special award จากเวทีการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์นานาชาติ (IEYI 2017) ณ ประเทศญี่ปุ่น

Advertisements

สพฐ. รับมอบทุนการศึกษาโครงการจัดการเรียนการสอนด้านพาณิชยกรรมธุรกิจค้าปลีก

วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีรับมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนตามโครงการจัดการเรียนการสอนด้านพาณิชยกรรมสาขาธุรกิจค้าปลีก ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสะอาด รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด อ่านเพิ่มเติม สพฐ. รับมอบทุนการศึกษาโครงการจัดการเรียนการสอนด้านพาณิชยกรรมธุรกิจค้าปลีก

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ.มอบโล่รางวัลและบรรยายพิเศษพร้อมทั้งเป็นประธานในพิธีปิดงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ณ โรงแรมลายทอง จังหวัด อ่านเพิ่มเติม

สพฐ.ร่าวมกับมูลนิธิไทยรัฐจัดอบรมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ และโรงเรียนเครือข่าย ประจำปี ๒๕๖๐ ภายใต้หัวข้อ “ไทยรัฐวิทยา ๔.๐”

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมูลนิธิไทยรัฐจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ และโรงเรียนเครื่อข่าย ประจำปี 2560ภายใต้หัวข้อ”ไทยรัฐวิทยา 4.0″ระหว่างวันที่19-21กรกฎาคม2560 ณ โรงแรมลายทอง จังหวัด อ่านเพิ่มเติม สพฐ.ร่าวมกับมูลนิธิไทยรัฐจัดอบรมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ และโรงเรียนเครือข่าย ประจำปี ๒๕๖๐ ภายใต้หัวข้อ “ไทยรัฐวิทยา ๔.๐”

ศธ. จับมือภาครัฐ/เอกชน เดินหน้า “ปฏิรูปการศึกษา แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ร่วมคิด ร่วมทำ ขจัดวิกฤตโรงเรียน ICU”

(วันที่ 5 กรกฎาคม 2560) นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการ “ปฏิรูปการศึกษา แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ร่วมคิด ร่วมทำ ขจัดวิกฤตโรงเรียน ICU” พร้อมด้วยผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ร่วมโครงการ ข้าราชการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ณ สนามหน้าคุรุสภา อ่านเพิ่มเติม ศธ. จับมือภาครัฐ/เอกชน เดินหน้า “ปฏิรูปการศึกษา แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ร่วมคิด ร่วมทำ ขจัดวิกฤตโรงเรียน ICU”