เลขาธิการ กพฐ.ขอบคุณมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะที่มูลนิธิฯ

นายการุณ สกุลประดิษฐ์เลขาธิการ กพฐ.ขอบคุณมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะที่มูลนิธิฯได้ให้การสนับสนุนการศึกษาด้วยดีตลอดมาพร้อมทั้งปรึกษาแนวทางการร่วมมือในการสนับสนุนการศึกษา โดยมี นายอิโตมิ วะตะนะเบะ กรรมการและรองเหรัญญิก นายสุชาติ นาคเสวก กรรมการ เลขาธิการและรองเหรัญญิกและนายสุรเดช เธียไพรัตน์ กรรมการ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานใหญ่อายิโนะโมะโต๊ะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s