เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานงาน”สตรีวิทยาสัมพันธ์”ครั้งที่5 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2560 นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานงาน”สตรีวิทยาสัมพันธ์”ครั้งที่5 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา
โดยเลขาธิการ กพฐ.ได้กล่าวสรุปใจความว่า” ตนมีความยินดีกับงานการกุสลในครั้งนี้เพราะนอกจากจะได้ทำบุญแล้วยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงอีกด้วยอีกทั้งรายได้ในกิจกรรมครั้งนี้ยังนำไปส่งเสริรมการเรียนการสอนของนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยาอีกด้วย และ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนในกิจกรรมในครั้งนี้”
นางสาวสุปราณี ไกรวัฒนุสสรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยาได้กล่าวรายงานสรุปใจความว่า”ขอขอบคุณท่านเลขาธิการ กพฐ.เป็นอย่างมากที่เห็นความสำคัญในกิจกรรมการเดินการกุศลในครั้งนี้ครั้งนี้
ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีจุดประสงค์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวสตรีวิทยาและเพื่อนำรายได้ใช้ในงานสนับสนุนการเรียนการสอน สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษา
สตรีวิทยาสมาคม มูลนิธิสตรีวิทยา ศิษย์เก่า ชมรมครู เครือข่ายผู้ปกครอง บริษัทห้างร้านต่างๆที่ร่วมสนับสนุน และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่มาอำนวยความสะดวกด้านจราจรและรักษาความปลอดภัย”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s