เลขาธิการ กพฐ.ขอบคุณมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะที่มูลนิธิฯ

นายการุณ สกุลประดิษฐ์เลขาธิการ กพฐ.ขอบคุณมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะที่มูลนิธิฯได้ให้การสนับสนุนการศึกษาด้วยดีตลอดมาพร้อมทั้งปรึกษาแนวทางการร่วมมือในการสนับสนุนการศึกษา โดยมี นายอิโตมิ วะตะนะเบะ กรรมการและรองเหรัญญิก นายสุชาติ นาคเสวก กรรมการ เลขาธิการและรองเหรัญญิกและนายสุรเดช เธียไพรัตน์ กรรมการ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานใหญ่อายิโนะโมะโต๊ะ

Advertisements

เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานงาน”สตรีวิทยาสัมพันธ์”ครั้งที่5 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2560 นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานงาน”สตรีวิทยาสัมพันธ์”ครั้งที่5 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา
โดยเลขาธิการ กพฐ.ได้กล่าวสรุปใจความว่า” ตนมีความยินดีกับงานการกุสลในครั้งนี้เพราะนอกจากจะได้ทำบุญแล้วยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงอีกด้วยอีกทั้งรายได้ในกิจกรรมครั้งนี้ยังนำไปส่งเสริรมการเรียนการสอนของนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยาอีกด้วย และ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนในกิจกรรมในครั้งนี้” อ่านเพิ่มเติม เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานงาน”สตรีวิทยาสัมพันธ์”ครั้งที่5 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา