โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย(ทีม พสวท.)ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 13 พฤษภาคม 2560 นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการทำโครงงานฟิสิกส์ เพื่อส่งเสริมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี พ.ศ. 2560 พร้อมทั้งมอบรางวัลแก่โรงเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร
นายณรงค์ แผ้วพลสง กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีที่การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะแก่ครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์และนักเรียน เกี่ยวกับโจทย์ เทคนิค วิธี และรูปแบบการแข่งขัน รวมทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนในการทำวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ระดับสูง และการเข้าร่วมแข่งขัน International Young Physicists’ Tournament (IYPT) ในปี พ.ศ. 2560 ณ ประเทศสิงคโปร์
ทั้งนี้ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ รวมทั้งครูผู้ควบคุมทีม ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่น ความขยันหมั่นเพียรในการพัฒนาและฝึกฝนตนเอง เพื่อจะได้พัฒนาและต่อยอดความเก่งไปเรื่อยๆ หวังว่าครูที่เข้าร่วมการประชุมจะนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานสูงขึ้นทัดเทียมกับนานาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะช่วยให้เยาวชนไทยมีความสนใจในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น เพื่อที่ในอนาคตประเทศไทยจะสามารถผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพต่อไป
สำหรับทีมนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ระดับประเทศ ปี 2560 มีจำนวนทั้งหมด 11 ทีม ได้แก่ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง จังหวัดปทุมธานี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จังหวัดชลบุรี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี และโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น (ทีม พสวท.) โดยทีมที่ชนะเลิศอันดับ 1 คือ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น (ทีม พสวท.) อันดับที่ 2 คือ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี อันดับที่ 3 คือ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง และอันดับที่ 4 คือ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s